Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør /senioringeniør

Grip muligheten til å påvirke byggsektoren!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)Oslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Hanne Kofstadmoen

Assisterende direktør

+47 996 26 262

Caroline Kongerud

Avdelingsdirektør

Er du interessert i byggkvalitet og vil jobbe med å utvikle byggeregler for fremtidens bærekraftige bygninger?

Vi søker en ny medarbeider til vår avdeling for Byggkvalitet og sikkerhet. Avdelingen er organisert under enhet for Bærekraft og byggeregler, og har i dag 8 medarbeidere.

Avdelingen består av et dyktig fagmiljø som jobber med bygningskvalitet, brannsikkerhet, visuelle kvaliteter, universell utforming, konstruksjonssikkerhet, planløsninger og bygningsdeler. En annen sentral del av avdelingens arbeidsområde er kommunalt tilsyn, ansvar og kontroll. Avdelingen har ansvar for deler av byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift, som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi søker deg som har master innen byggrelaterte fag og som vil bli en del av vårt spennende fagmiljø. Du vil være med å utvikle regelverk og kunnskap om byggsektoren i tråd med samfunnets og brukernes behov. Sammen med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer vil du være med å fremme kvalitet og bærekraft i bygninger. Du vil inngå i vårt kompetente og engasjerte team av jurister, ingeniører og andre fagpersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle byggereglene i takt med samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • Analysere, utrede og foreslå virkemidler som bidrar til kvalitet og bærekraft
 • Utvikle veiledningsmateriell om regelverket
 • Samarbeide med byggenæringen, interesseorganisasjoner, andre myndigheter og fagmiljøer
 • Faglig tilrettelegging av regelverket for digitalisering
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Veilede og formidle kunnskap om byggereglene

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende, innenfor byggrelaterte ingeniørfag
 • Minimum to års relevant erfaring ved søknad på stillingen som overingeniør, og minimum fem års relevant erfaring ved søknad på stillingen som senioringeniør
 • God formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Relevant erfaring kan for eksempel være erfaring fra arbeid med byggesak og/eller tilsyn i offentlig sektor, eller relevant erfaring fra byggenæringen. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kjennskap til byggteknisk forskrift, byggeprosessen og plan- og bygningsloven
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med og interesse for klarspråkarbeidBreddekunnskap innen byggfaglige områder og regelverk
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Kunnskap og erfaring med digitalisering blir vektlagt

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper og vi ønsker derfor at du har:

 • engasjement og interesse for byggfaget
 • evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og er i stand til å bygge nødvendig kompetanse etter hvert som du løser konkrete oppgaver
 • evne til å samhandle med andre på tvers av fagområder og bygge relasjoner
 • evne og vilje til å sette deg raskt inn i nye fag- og arbeidsområder
 • evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter
 • evne til å arbeide organisert og strukturert
 • evne til å formidle fagstoff

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et direktorat med et viktig samfunnsoppdrag med stor offentlig og politisk oppmerksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Faglig utvikling sammen med dyktige og engasjerte kolleger
 • Tilgang til faglige nettverk
 • En hybrid arbeidshverdag som tilrettelegges gjennom en egen fleksibilitetspolitikk
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk med fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstida, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Regler i offentleglova om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktpersoner

Hanne Kofstadmoen

Assisterende direktør

Caroline Kongerud

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.