Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Miljørådgiver

Vil du arbeide med støy og andre viktige miljøspørsmål?

Statens vegvesen Oslo12. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Ragnhild Meisfjord

Seksjonssjef

+47 957 01 411

Nøkkelord

MiljøRådgiverUtredningStøy

Er du den vi ser etter?

Som miljørådgiver hos oss får du et hovedansvar for saker i Osloregionen. Har du et ønske om å følge opp strategier og utredninger, svare på publikumshenvendelser, delta i planforvaltningssaker, samarbeide med fagpersoner, og håndtere miljøoppgaver som støy, vann, luft og bærekraft? Er du i tillegg selvstendig og tar raskt tak i oppgavene og legger en plan for oppgaveløsningen, har gode vurderingsevner, og gode samarbeidsevner der du leder arbeidsprosesser på en effektiv måte hvor du involverer andre, lytter og drar nytte av andres fagkompetanse, så kan dette være stillingen for deg.

Om stillingen

Avdelingen har ansvar for medvirkning i planprosesser og uttalelser til planer etter plan- og bygningsloven, samt søknader etter vegloven.

Avdelingen består av 76 engasjerte og dyktige medarbeidere. Avdelingens geografiske områder omfatter Oslo, Innlandet, Akershus, Buskerud og Østfold. Vi dekker hele forvaltningsområdet innen plan- og vegforvaltning, skilt, arbeidsvarsling, signal, luftforurensing, støy, vannforurensning, trafikksikkerhet og bylogistikk. Bærekraft er sentralt i alt vi jobber med. Vi samarbeider tett internt for å løse sakene. Vi har hektiske og givende arbeidsdager i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Kontorsted for stillingen vil være i Oslo. Andre kontorsteder innenfor avdelingens geografiske område vil i særskilte tilfeller kunne vurderes.

Arbeidsoppgaver

I vår avdeling vil du få varierte, spennende og utfordrende oppgaver.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av

 • ansvar for utredninger og oppfølging av strategier innen støyområdet i Osloregionene, men også ellers i avdelingen ved behov.
 • å svare på publikumshenvendelser innen tildelt ansvarsområde.
 • deltakelse i og saksbehandle planforvaltningssaker
 • samarbeid med fagpersoner internt og eksternt, f.eks. og i arbeidsgruppe for tiltaksutredning for støy.
 • andre oppgaver knyttet miljø, slik som vann, luft og bærekraft mm.
 • andre fagområder kan også inngå i stillingen, ut fra hva avdelingen til enhver tid har behov for.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum treårig høyere relevant utdanning, gjerne med miljøfag i fagkombinasjonen. For eksempel kan fag innen arealplanlegging, teknologifag og ingeniørfag være relevante utdanninger. Omfattende og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til formell utdannelse.
 • interesse for å arbeide med støy og andre miljøspørsmål.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig at du har

 • støyfaglig kompetanse.
 • erfaring inngen offentlig forvalting, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • erfaring og kunnskap om støyberegninger/utredninger, og offentlig forvaltning særlig knyttet til miljølovverket og plan- og bygningsloven.

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på at du har flere av disse personlige egenskapene:

 • Du er selvstendig og tar raskt tak i oppgavene og legger en plan for oppgaveløsningen.
 • Du har god vurderingsevne og er analytisk.
 • Har gode samarbeidsevner. Det betyr at du leder arbeidsprosesser på en effektiv måte hvor du involverer andre, lytter og drar nytte av andres fagkompetanse.
 • Du er en god formidler: Du skriver svært godt på norsk, og er også uredd muntlig og bidrar i faglige diskusjoner.
 • Du er inkluderende: Involverer aktuelle fagområder og sikrer tverrfaglighet i oppgaveløsningen.
 • Du er strukturert: Du evner å jobbe fokusert og strukturert også når oppgaven er svært kompliserte.
 • Du er effektiv og løsningsorientert.
 • Du har god rolle- og systemforståelse

https://www.youtube.com/watch?v=PbiGdwzQiYU Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Ragnhild Meisfjord på tlf. +47 957 01 411 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist12. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ragnhild Meisfjord

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.