Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeidere - veg- og gateutforming

Medarbeidere - veg og gateutforming

Statens vegvesen16. april 2023
Søk her

Er du den vi ser etter?

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring knyttet til gateplanlegging. Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og fag, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig inntil to faste stillinger som er tilknyttet Seksjon for veg- og gate i avdeling for Vegutforming i Vegdirektoratet.

Vi på Seksjon for veg og gate, har et bredt myndighetsansvar og jobber med mange spennende oppgaver innenfor utvikling og forvalting av vegnormaler og regelverk. Seksjonen har i dag ansvar for følgende vegnormaler og tilhørende fagområde/veiledninger:

 • N100 Veg- og gateutforming
 • N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
 • N300 Trafikkskilt
 • N301 Arbeid på og ved veg
 • N302 Vegoppmerking
 • N303 Trafikksignalanlegg

Med ansvaret for helheten i transportnorge arbeider vi for at alle trafikantgrupper både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal ha en forutsigbar og sikker framkommelighet. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle regelverket i en trafikksikkerhetsmessig, bærekraftig og funksjonsbasert retning, og som har evne til å synliggjøre samfunnsverdien av et relevant regelverk.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet:

 • Utvikling og forvaltning av gatedelen av vegnormal N100 Veg- og gateutforming og tilhørende veiledninger
 • Behandling av fraviksøknader til N100
 • Utvikle fagfeltet innenfor gateutforming, kollektivtransport og sykkel
 • Bistå andre fagområder på seksjonen som f.eks. vegutforming, trafikkteknikk, signalregulering og arbeidsvarsling
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsoppgaver
 • Opplæring og formidling av normaler og regelverk på kurs og konferanser
 • Rådgivning av interne og eksterne innen gateutforming spørsmål
 • Koordinering av gategruppen

Kvalifikasjonskrav

Du har mastergrad fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder. Du må ha minimum 5 års erfaring fra planlegging av veg- og gateutforming. Det vil være en fordel om du også har erfaring med utforming av sykkel- og kollektivanlegg, trafikkteknikk, trafikkstyring eller bylogistikk. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Det kreves også at du har god språkkompetanse i norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på at du

 • evner å se helheten i trafikksystemet og har nye ideer
 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i samarbeid med andre
 • er sterk teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk og ønsker å videreutvikle dette

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger innen ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode kollegaer med sterk tverrfaglig kompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerliste må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

SøkerlisteAlle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Har du spørsmål, kontakt fungerende seksjonssjef Matteo Pezzucchi på tlf. 410 18 879.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 16.04.2023.

Stillingsinfo

Frist16. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Samferdsel og infrastruktur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.