Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeidere - trafikkteknikk

Statens vegvesen10. april 2023
Søk her

Vi søker deg!

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring med trafikkteknikk med særlig kompetanse innen skilt og vegoppmerking, og som evt. også har erfaring med trafikkstyring og arbeidsvarsling. Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og fag, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig inntil tre faste stillinger som er tilknyttet Seksjon for veg- og gate i avdeling for vegutforming i Vegdirektoratet.

Vi på Seksjon for veg og gate, har et bredt myndighetsansvar og jobber med mange spennende oppgaver innenfor utvikling og forvalting av vegnormaler og regelverk. Seksjonen har i dag ansvar for følgende vegnormaler og tilhørende fagområde/veiledninger:

 • N100 Veg- og gateutforming
 • N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
 • N300 Trafikkskilt
 • N301 Arbeid på og ved veg
 • N302 Vegoppmerking
 • N303 Trafikksignalanlegg

Vi har også ansvar for skiltvedtak for veger med fartsgrense > 80 km/t, motorveg og motortrafikkveg, vedtak i saker om trafikksignalanlegg samt klagebehandling på service- og virksomhetsvisningsskilt, reklame og sanksjoner i forbindelse med arbeidsvarsling.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og forvaltning av vegnormalene N300 Trafikkskilt og N302 Vegoppmerking og tilhørende veiledninger
 • Behandling av fraviksøknader til N300, N302
 • Skiltvedtak og klagebehandling
 • Utvikle fagfeltet innenfor trafikkstyring, variable skilt og ny teknologi
 • Bistå andre fagområder på seksjonen som f.eks. signalregulering og arbeidsvarsling
 • Forvaltningsoppgaver knyttet til trafikkteknikk
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsoppgaver
 • Opplæring og formidling av normaler og regelverk på kurs og konferanser
 • Rådgivning av interne og eksterne innen trafikktekniske spørsmål

Kvalifikasjonskrav

Du har mastergrad fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder. Du bør også ha minimum 5 års erfaring fra et eller flere av disse fagområdene: skilt, oppmerking og trafikkteknikk. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Det vil være en fordel om du i tillegg har erfaring med signalregulering og arbeidsvarsling. Vi ser gjerne at du behersker flere av de relevante fagområdene, men du bør ha en spisskompetanse innenfor minst et av områdene.

Om du i tillegg har praktisk erfaring med å utarbeide skilt- og oppmerkingsplaner, trafikksikkerhetsarbeid, planlegging av vei- og gateutforming vil det være et pluss. Det kreves også at du har god språkkompetanse i norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som

 • evner å se helheten i trafikksystemet og ha nye ideer
 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i samarbeid med andre
 • er sterke teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk og ønsker å videreutvikle dette

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode kollegaer med sterk tverrfaglig kompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

SøkerlisteAlle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Har du spørsmål, kontakt fungerende seksjonssjef Matteo Pezzucchi på tlf. 410 18 879.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 10.04.2023.

Stillingsinfo

Frist10. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Samferdsel og infrastruktur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.