Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeidere - standardisering av ITS

Vil du delta i arbeidet med standardisering innenfor grønn mobilitet og automatisert transport?

Statens vegvesenOslo12. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Gry Horne Johnsen

Avdelingsdirektør

+47 970 89 420

Om oss

Avdeling for vegtransport i Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet har ledig inntil to faste stillinger innenfor standardisering knyttet til Intelligente Transport Systemer (ITS). Avdelingen er Statens vegvesen sitt fag- og myndighetsorgan innenfor automatisert transport og nye mobilitetsformer, og har blant annet ansvar for å følge med på og bidra til utvikling av standarder innenfor ITS-området. Vi bidrar i utvikling og forvaltning av regelverket og leverer faglige innspill og beslutningsgrunnlag til Samferdselsdepartementet.

Arbeidssted for stillingene er Vegdirektoratet, som i november 2023 flytter inn i nye attraktive lokaler på Helsfyr.

Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Analysere standardiseringsbehov innen Vegtransportavdelingens ansvarsområde
 • Formidle norske behov i pågående standardiseringsarbeid
 • Bidra i utarbeidelse og revisjon av ITS-standarder
 • Delta i standardiseringsfora og komitéer
 • Delta i den norske referansekomiteen for ITS (K175) administrert av Standard Norge
 • Sammen med kollegaer, delta aktivt i harmoniseringsarbeid med Europa
 • Utarbeide tekniske grunnlag
 • Internasjonal reisevirksomhet er nødvendig

Kompetansekrav

Vi søker deg som har utdanning på masternivå innen tekniske fag, og gjerne kompetanse innen utvikling av kommunikasjonsteknologier. For personer med lang og relevant erfaring innen overnevnte fagområde kan kravet til utdanning fravikes. Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men vi ønsker også at nyutdannede søker. Meget gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Med tanke på formidling i norske miljøer er det også nødvendig med gode norskkunnskaper. Kjennskap til internasjonalt standardiseringsarbeid, samt harmoniseringsbehov i Europa, er en fordel.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter deg som

 • er positiv, fleksibel og trives med samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt
 • har stor arbeidskapasitet, er initiativrik og har evne til å arbeide selvstendig
 • har forståelse for myndighetsrollen
 • ha evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • har ønske om å påvirke samfunnsutviklingen gjennom å bidra til bærekraftige transportløsninger både nasjonalt og internasjonalt

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø der du kan samarbeide og lære av mange dyktige kolleger
 • muligheten til å jobbe tett sammen med dedikerte fagfolk
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingene?

Kontakt avdelingsdirektør Gry Horne Johnsen på tlf. +47 970 89 420.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 12.11.2023.

Stillingsinfo

Frist12. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Gry Horne Johnsen

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.