Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeider - vegnormal N101

Bli med på å forme veinormaler og sikkerhet!

Statens vegvesenOslo eller Trondheim17. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Matteo Pezzucchi

Seksjonssjef

+47 410 18 879

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og fag, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig en fast stilling som er tilknyttet seksjon for Veg- og gate i avdeling for Vegutforming i Vegdirektoratet.

Vi på seksjon for Veg og gate, har et bredt myndighetsansvar og jobber med mange spennende oppgaver innenfor utvikling og forvalting av vegnormaler og regelverk. Seksjonen har i dag ansvar for følgende vegnormaler og tilhørende fagområde/veiledninger: • N100 Veg- og gateutforming • N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr • N300 Trafikkskilt • N301 Arbeid på og ved veg • N302 Vegoppmerking • N303 Trafikksignalanlegg

Vi søker deg som vil arbeide med å styrke og påvirke vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr til å bli en enda mer fremtidsrettet, bærekraftig og dynamisk vegnormal.

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet:

 • koordinere aktiviteter innenfor faget sammen med eksisterende team
 • forvalte og utvikle vegnormal N101 og tilhørende veiledninger
 • styrke faglige forutsetninger for kravene og saksbehandle fravik fra krav i N101
 • formidle og utvikle innhold i normalen og tilhørende veiledere
 • bistå med kontroll og godkjenning av vegsikringsutstyr
 • bistå innen andre fagområder på seksjonen som f.eks. arbeidsvarsling
 • gi råd til interne i Statens vegvesen samt eksterne aktører, bransjer osv.
 • bistå i utvikling av internasjonale standarder for vegsikringsutstyr (rekkverk, master osv.)

Arbeidssted for stillingen er i hovedsak i Oslo eller Trondheim, men andre av Statens vegvesens kontorsteder kan vurderes.

Kompetansekrav

Vi søker deg som har minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen relevante fagområder. Du må også ha minimum 5 års relevant erfaring innen fagområdet knyttet til vegnormal N101 (utforming av trafikksikkert sideterreng og valg/bruk av rekkverk, støtputer, master og annet utstyr). Lang og relevant erfaring innenfor fagområdet vil kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Vi forventer at du besitter en grundig forståelse for det praktiske og teoretiske grunnlaget som ligger til grunn for vegnormal N101. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • har evne til å koordinere og lede andre innenfor faget
 • har evne å se helheten i trafikksystemet og har nye ideer
 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i team
 • er sterk teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med sterk tverrfaglig kompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål, kontakt seksjonssjef Matteo Pezzucchi på tlf. 410 18 879.

Søk stillingen på www.vegvesen.no innen 17.09.2023.

Stillingsinfo

Frist17. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Matteo Pezzucchi

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.