Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeider - trafikkregulering

Vil du være med å styrke og påvirke regelverket innen signalregulering?

Statens vegvesen Oslo24. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Matteo Pezzucchi

Fungerende seksjonssjef

+47 410 18 879

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen signalregulering.

Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og faget, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig en fast stilling som er tilknyttet seksjon for Veg- og gate i avdeling for Vegutforming i Vegdirektoratet. Arbeidssted for stillingen er fortrinnsvis Oslo, men Trondheim kan også vurderes.

Vi på Veg og gate-seksjonen, har et bredt myndighetsansvar og jobber med mange spennende oppgaver innenfor utvikling og forvalting av vegnormaler og regelverk. Seksjonen har i dag ansvar for følgende vegnormaler og tilhørende fagområde/veiledninger:

 • N100 Veg- og gateutforming
 • N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
 • N300 Trafikkskilt
 • N301 Arbeid på og ved veg
 • N302 Vegoppmerking
 • N303 Trafikksignalanlegg

Vi har vedtaksmyndighet for signalregulerte kryss og gangfelt, skyttelanlegg, signaler for rampekontroll og signaler foran jernbane. Vi har også fraviksmyndighet for bruk av rødt stoppblinksignal og kjørefeltsignaler.

Er du den vi ser etter?

Som ansatt i Vegdirektoratet, blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet:

 • Utvikling og forvaltning av vegnormal N303 Trafikksignalanlegg og tilhørende veiledninger
 • Saksbehandling av vedtak- og fravikssøknader knyttet til N303
 • Utvikle fagfeltet innenfor signalregulering
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsoppgaver
 • Opplæring og formidling av normaler og regelverk på kurs og konferanser
 • Rådgivning av interne og eksterne når det gjelder spørsmål om signalregulering

Kompetansekrav

Du har mastergrad fra universitet eller høgskole med trafikkteknikk i fagkretsen og helst minimum 5 års erfaring innen signalregulering. Omfattende og relevant erfaring fra signalregulering kan kompensere for manglende formell utdanning. Det vil være en fordel om du i tillegg har erfaring med trafikkstyringssystemer på veg. Det kreves også at du har god språkkompetanse i norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig.

Hvis du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (https://hkdir.no/).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • evner å se helheten i trafikksystemet og som er i stand til å tenke nytt og innovativt
 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i samarbeid med andre
 • er sterk teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk og ønsker å videreutvikle dette

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med sterk tverrfaglig kompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål, kontakt fungerende seksjonssjef Matteo Pezzucchi på tlf. +47 410 18 879.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 24.03.2024.

Stillingsinfo

Frist24. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Matteo Pezzucchi

Fungerende seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.