Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ledsager spesialtransport

Vil du bidra til å ivareta trafikksikkerheten?

Statens vegvesenArendal31. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Tone Eriksen-Munther

Kontorsjef

+47 957 20 062

Nøkkelord

SikkerhetLedsagelseTransportSjåførSpesialtransport

Er du den vi ser etter?

Vi ønsker å utvikle det kompetente fagmiljøet innen spesialtransport, og ser etter deg som evner å arbeide selvstendig, i samspillet mellom ledsager, transportør og medtrafikanter, og er fleksibel og ansvarsbevisst. Evner du på en god måte å lese trafikkbildet og ta en ledende rolle i arbeidet med å ledsage tunge og store transporter så oppfordrer vi nettopp deg til å søke stillingen hos oss!

Kontoret er en del av seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i divisjon Transport og samfunn, og har nasjonalt ansvar for gjennomføring av ledsagelse av tunge transporter. Ansvaret omfatter all offentlig veg. Hensikten med ledsagelsen, er å ivareta bruene. For ikke å overskride kapasiteten til bruene må de tyngste transportene passere disse etter gitte føringer, f.eks. at det må kjøres sentrisk over brua. Det er da ledsager sitt ansvar å sørge for at transporten kommer trygt over iht. gitte føringer og samtidig avvikle trafikken på en trygg måte. I mange tilfeller betyr dette å stanse trafikken, til transporten har kommet over brua. Den største delen av jobben foregår ute på vegen hele året til alle døgnets tider - å ivareta HMS og sikre god HMS-kultur er derfor en svært viktig del av stillingen.

Stillingen innebærer i ledsagelse i Agder. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet. En stor del av oppdragene vil også gå utenfor ordinær arbeidstid. Kontorsted for stilling er Arendal, Kristiansand eller Mandal.

Hva vil du jobbe med?

Ledsager har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og sluttføre oppdraget.

Dette innebærer blant annet å

 • sette seg inn i dispensasjonen som utløser ledsagelsen.
 • få oversikt over strekningen som skal ledsages, sjekke vegarbeid o.l.
 • innhente informasjon om bruer som skal passeres.
 • avtale direkte med transportør om oppdraget.
 • gjennomføre ledsagelsen.
 • sørge for at følgebilen har riktig utstyr.
 • bruke godkjent bekledning for oppgaven.
 • sende utført oppdrag til fakturering.
 • rapportere eventuelle hendelser og nestenulykker til kontaktperson hos oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Kompetansekrav

For å kunne utføre ledsagertjenesten kreves

 • førerkort klasse CE
 • minimum treårig videregående opplæring. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • god forståelse for HMS.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • evnen å tilegne deg kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel om du har erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som
 • evner å jobbe selvstendig.
 • Evner å koordinere og planlegge.
 • er fleksibel.
 • har gode samarbeidsevner.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt kontorsjef Tone Eriksen-Munther, tlf. +47 957 20 062 for en uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist31. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tone Eriksen-Munther

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.