Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør Plan og utbygging

Vi søker deg som ønsker å jobbe som kontrollingeniør i Setesdal!

Statens vegvesenEvje1. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Sigurd Wiberg

Seksjonssjef

+47 952 42 930

Stillingen hører til seksjonen Plan og utbygging sør, som er en av fire seksjoner i Drift og vedlikehold sør. Seksjonen har blant annet ansvaret for driftskontrakten i Setesdal, som er en mangedelt byggherrestyrt kontrakt. I denne driftskontrakten har Statens vegvesen selv ansvaret for tilsyn og overvåking av vegnettet, samt planlegging og bestilling av alle tiltak som skal utføres på vegnettet.

Kontorsted for stillingen vil være fortrinnsvis Evje.

Arbeidsoppgaver

Du vil i hovedsak arbeide med kontroll og oppfølging av drift- og vedlikeholdstiltak i driftskontrakten i Setesdal. Som kontrollingeniør vil du blant annet ha ansvar for å overvåke og registrere tilstand på vegnettet, planlegge og bestille arbeid, følge opp og kontrollere utførelsen av entreprenørens arbeid og dokumentasjon, samt gjennomføre byggherrens stikkprøvekontroll. Du vil også ha kontakt med naboer til vegen, håndtere publikumshenvendelser, delta på møter og bistå byggeleder med å utarbeide årsplaner, månedsplaner og ukeplaner for planlagte tiltak. Du vil inngå i teamet som jobber i driftskontrakten og må påregne å delta i vaktordningen (vinter- og sommerberedskap). Når du har vakt, vil du ha ansvar for å iverksette tiltak på vegnettet gjennom utkalling av entreprenører.

Kontrollingeniørstillingen er i dag plassert under driftskontrakten i Setesdal, men kan bli ilagt oppgaver også i andre driftskontrakter og prosjekter i Drift og vedlikehold sør.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har utdanning på minimum bachelornivå innen relevant fagområde, gjerne bygg og anlegg. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Det er ønskelig med erfaring innen drift og vedlikehold av veger, eventuelt erfaring innen veganleggsarbeid, men dette er ikke et absolutt krav, og nyutdannede oppfordres til å søke.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på personlige egenskaper og ønsker at du:

  • kan arbeide strukturert og selvstendig
  • tar initiativ og er resultatorientert
  • har nødvendige IT-ferdigheter
  • har god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
  • har gode samarbeidsevner og kan bidra til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Sigurd Wiberg på telefon 952 42 930 dersom du har spørsmål eller ønsker å vite mer om stillingen.

Stillingsinfo

Frist1. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Sigurd Wiberg

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.