Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør konstruksjon

Bli en del av vårt veibyggingsteam: Kontrollingeniør Konstruksjon for E18 Utbygging

Statens vegvesen Lysaker1. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Kjetil Fløtre

Prosjektleder

+47 911 39 522

Hege Gran-Henriksen

Byggeleder

I Statens vegvesen, Utbyggingsdivisjonen, E18 Vestkorridoren, har vi ledig stilling som kontrollingeniør konstruksjon for entreprise E102 Fornebukrysset - Strand.

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei. Les mer her.

Om stillingen

Vi søker en kontrollingeniør konstruksjon med ønsket erfaring fra bygg/anleggsbransjen. Som kontrollingeniør konstruksjon vil du ha ansvar for oppfølging av entreprenørens betongarbeider. Entreprise E102 Fornebukrysset- Strand er en totalentreprise med Skanska Norge AS som totalentreprenør. Entreprisen startet opp i juni 2023 og sluttfrist for alle arbeidene er i januar 2030. Stillingen som kontrollingeniør vil derfor innebære varierte og spennende arbeidsoppgaver, og rapporterer til teknisk byggeleder konstruksjon på E18 Vestkorridoren entreprise E102 Fornebukrysset – Strand.

Kontorsted er Lysaker anlegg, Philip Pedersens vei 20.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp entreprenørens gjennomføring og utførelse av konstruksjonsarbeider med fokus på SHA, økonomi og fremdrift.
 • Kontrollere utførelsen av arbeidene med tanke på teknisk kvalitet, inkludert oppfølgingen av entreprenørens driftskontroll og gjennomføre byggherrens egen stikkprøvekontroll.
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering underveis.
 • Varsle entreprenøren ved avvik fra kontrakt.
 • Medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person, som blir berørt ved gjennomføringen av kontrakten.

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tre år.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Førerkort klasse B.

Vi vil vektlegge erfaring og interesse med bruk av BIM/fagmodeller, og gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • selvstendig og strukturert i utførelse av egne oppgaver
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Inkluderende

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til prosjektleder Kjetil Fløtre, tlf. +47 911 39 522 eller byggeleder Hege Gran-Henriksen,+47 991 55 701

Stillingsinfo

Frist1. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Kjetil Fløtre

Prosjektleder

Hege Gran-Henriksen

Byggeleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.