Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør

Bli med på utbedringen av Rv3 Østerdalen

Statens vegvesenLøten7. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Jan Egil Eilertsen

Leder

+47 976 54 246

Riksveg 3 gjennom Østerdalen er oppgradert flere steder de seinere årene. Siden 2016 har Vegvesenet åpnet 77,3 kilometer nye og utbedrede strekninger på rv. 3 i Østerdalen med start i Løten i sør. Fortsatt står det igjen partier som må utbedres for å gjøre vegen enklere og tryggere å kjøre.

Vi er nå godt i gang med byggingen av ny Tunna bru som utføres som totalentreprisekontrakt, og vi starter snart opp prosjektet Rv. 3 Evenstad–Imsroa syd, hvor vi er i gang med forhandlinger med entreprenører for å kunne inngå en totalentreprisekontrakt. Dette prosjektet er også en del av Vegvesenets utbedringsprosjekt i Østerdalen, og en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Søkkunda bru til Evenstad.

Vi søker nå etter kontrollingeniør, som vil jobbe med gjennomføring av totalentreprisekontrakter og utførelsesentreprisekontrakter på utbyggingsprosjektet Rv3 Østerdalen.

Ansettelses sted vil være Vegvesenets kontorrigg på Ånestad, som ligger mellom Hamar og Elverum, eventuelt Hamar.

For mer informasjon om prosjektet, se https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3osterdalen/

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Som kontrollingeniør skal du bistå med utarbeidelse av kontrollplaner, oppfølging av entrepriser og kontrakter, og følge opp krav til dokumentasjon og informasjon.

Videre vil sentrale oppgaver være:

 • Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på kontraktskrav, teknisk kvalitet, fremdrift, økonomi, SHA, YM og elektroarbeid
 • Utarbeide byggherrens kontrollplaner
 • Utføre stikkprøvekontroller og følge opp kvalitet
 • Kontrollere entreprenørens dokumentasjon
 • Delta på byggemøter, tekniske møter og entreprenørens vernerunder mm
 • Bistå i utarbeidelse av tilbudsdokumenter på entreprisekontrakter
 • Bistå byggelederne med faglige og kontraktuelle avklaringer
 • Bidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriser

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med prosjektleder, byggeleder og prosjektets øvrige medarbeidere.

Kompetansekrav

 • Minimum 3 års utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT verktøy
 • Førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

 • Erfaring innen vegbygging og bygging av samferdselskonstruksjoner
 • Erfaring fra entreprenør- eller byggherresiden
 • God IT forståelse, gode IT ferdigheter og behersker verktøy for blant annet oppfølging og rapportering
 • Erfaring med bruk av BIM

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og systematisk
 • Evne til å ta ansvar og initiativ
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til samarbeid og relasjonsbygging
 • At du er effektiv, nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Har god gjennomføringsevne

Om du har omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Jan Egil Eilertsen tlf. +47 976 54 246

Stillingsinfo

Frist7. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jan Egil Eilertsen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.