Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør elektro

Bli en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø!

Statens vegvesenBergelandsgata 30, Stavanger24. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Maylen Torsteinbø

leder

maylen.torsteinbo@vegvesen.no

Om stillingen

Vi har et stort kontraktsområde og trenger å styrke vår elektrobemanning. Som kontrollingeniør elektro vil du inngå i teamet Elektro drift 3 som har ansvar for over 600 km Europa- og riksveg med trafikkregulering, overvåkningssystemer, veglysanlegg i høyfjell, kyst og innland, og 90 tunneler hvorav 5 er undersjøiske.

Geografisk område strekker seg fra E39 Agder grense til Sandvikvåg ferjekai, fra E134 Karmøy lufthavn til Røldal og til sist Rv13 fra Stavanger til kryss E134 i Røldal.

Du vil ha kontorsted i Stavanger med arbeidsområde i hele seksjonen sitt geografiske område. Stillingen hører inn under avdeling Drift og vedlikehold vest, i seksjon Drift 3.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være oppfølging og kontroll av kontrakt for drift og vedlikehold på elektriske anlegg og styringssystemer på riksveger i hele seksjonsområde.

Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeleder, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene.

Andre oppgaver kan være:

 • Sørge for god drift og vedlikehold av elektriske installasjoner i tunneler og veganlegg
 • Ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • Oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstedene
 • Planlegge og delta i testing av anlegg
 • Bidra i overlevering av nye anlegg til drift
 • Følge opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutineoppgaver og korrektive ordre blir utført innen tidsfrist
 • Samarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltet
 • Utarbeide kontrollplaner
 • Vedlikehold av dokumentasjon
 • Medvirke i byggemøter
 • Delta i samarbeidsgrupper
 • Bistå byggeleder i kontraktsoppfølging
 • Stedfortreder for byggeleder

Samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har 3-årig utdanning fra universitet/høgskole elektrofag eller relevant fagbrev og 2-årig fagskole elektrofag. Hvis du har fagbrev innen elektro, samt lang, allsidig og relevant erfaring, kan dette kompensere for formell utdanning.

Vi legger også vekt på at du:

 • har erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg, fortrinnsvis samferdselsanlegg
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdet
 • behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering, f.eks. Plania og eRoom

Personlige egenskaper vi ser etter er at du:

 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har interesse/forståelse for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Maylen Torsteinbø tlf. 976 56 525, e-post maylen.torsteinbo@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist24. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.