Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør elektro

Vi ledig stilling for deg!

Statens vegvesen Leknes9. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Olav Korsaksel

Leder

olav.korsaksel@vegvesen.no

Vil du være en av to kontrollingeniører med ansvar for gjennomføring og oppfølging av elektrokontrakt i Midtre Hålogaland?

Du vil arbeide tett sammen med byggeleder og annen kontrollingeniør, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater,grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Geografisk område for kontrakt er riks- og europaveger i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten. Din hovedoppgave er gjennomføring og oppfølging av kontrakten, samt øvrige oppgaver som tilfaller driftsområdet.Godt samarbeid med øvrig samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring.

Som kontrollingeniør skal du:

 • sørge for god drift og vedlikehold av elektriske installasjoner og kvalitetskontroll av utførelse.
 • bidra i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • gi faglig oppfølging og ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • følge opp av HMS/SHA ute på arbeidsstedene
 • planlegge og delta i testing av anlegg og bidra i overlevering av nye anlegg til drift
 • følge opp Statens vegvesens FDV-system at rutine oppgaver og korrektive ordre blir utført innen tidsfrist.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har treårig relevant utdanning fra høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.I tillegg kreves fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriskeanlegg).

Det vektlegges erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg, fortrinnsvis på samferdselsanlegg og at du har kunnskap om regelverket innen fagområdet. Det vil være en fordel om du har erfaring fra aktuelle støttesystemer (Plania, SCADA/vegvokter, og NVDB).Kjennskap og interesse for kommunikasjonssystemer og nettverk er også ønskelig.

Du må ha førerkort klasse B, da det må påregnes reising i arbeidet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på personlige egenskaper og at du:

 • kan arbeide strukturert og selvstendig og behersker digitale verktøy i arbeidshverdagen
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • har praktisk tilnærming til oppgaveløsning og interesse/forståelse for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Olav Korsaksel på telefon: +47 469 149 96 eller e-post olav.korsaksel@vegvesen.no

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist9. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Remote,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.