Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør /Byggeleder vegbygging

Vil du være med på å sikre kvaliteten på vegprosjekter?

Telemark FylkeskommuneSkien28. april 2024
Søk her

Har du kompetanse innen vegbygging, og ønsker en stilling med frihet der det skjer - ute på anleggene?

Du vil også kunne få mulighet til å bidra i mindre prosjekter som byggeleder; det er gode utviklingsmuligheter i stillingen

Vi tror du er trygg på eget fag, og bidrar til å sikre høy kvalitet og overholdelse av standarder på vegprosjektene.
For å styrke vår organisasjon trenger vi kvalifiserte og motiverte medarbeidere som ønsker å bli en del av et kunnskapsrikt og positivt miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver i Telemark. I denne jobben vil du samhandle både med parter internt og eksternt, som eksempelvis entreprenører, grunneiere, berørte parter og offentlige instanser.

Sektorområde Samferdsel har ansvar for fylkesveger, kollektivtransport, skoleskyss, løyver, tilrettelagt transport og prosjekter i Bypakke Grenland. Sikker, effektiv og bærekraftig transport av folk og gods står i fokus. I dette arbeidet vektlegges grønn omstilling, og sektoren skal være en pådriver i arbeidet med å få ned utslippene og legge om transportsektoren i en mer klima- og miljøvennlig retning.

Seksjon for vegutbygging er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjekter på fylkesvegnettet i Telemark fylkeskommune. Prosjektene er både store og mindre utbyggingsprosjekter, også innenfor bypakken, alt fra mindre punktutbedringer til gang- og sykkelveger og større vegprosjekter.

Arbeidssted: Skien eller Seljord. Du kan altså velge Skien eller Seljord som fast arbeidssted, men må uansett påregne en del reising mellom kontorene og til prosjekter ute i fylket.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Du vil i denne jobben følge opp entreprenørens arbeid i byggeperioden, og som vår kontrollingeniør vil du:

 • være mye ute på anleggene og jobbe med oppfølging og teknisk kontroll av arbeid som utføres av entreprenører i byggefasen. Det skal påsees at arbeidet som utføres er i henhold til inngått kontrakt og gjeldende regelverk
 • medvirke til utarbeidelse av kontraktsdokumenter
 • delta i prosjektmøter og gi rapporter om kvalitetsstatus og eventuelle avvik
 • utvikle og iverksette kvalitetskontrollplaner for vegprosjekter

Stillingen kan bli tilført ytterligere arbeidsoppgaver avhengig av din kompetanse Det er særlig aktuelt å bidra i mindre prosjekter som byggeleder.

 • byggeledere hos oss har gjennomføringsansvaret for entreprisekontraktene, og har hovedansvaret for tekniske og økonomisk oppfølging av kontrakten og arbeidet i byggefasen

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Minimum fagskoleutdanning innen veg og anlegg eller høyere utdanning innen relevante ingeniørfag
 • Ingeniørutdanning innen veg og anlegg er en fordel
 • Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen kan dette kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha førerkort klasse B

Erfaring:

 • Du må ha erfaring med arbeid på veganlegg, bygg- og/eller anlegg eller drift og vedlikehold av veg
 • Erfaring med kontroll av vegprosjekter og/eller byggeprosjekter vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig at du har erfaring med oppfølging av kontrakter og har kjennskap til kontraktsformene NS 8405/8406 og NS8407 og til Statens vegvesen sitt håndboksystem
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av BIM
 • Det er en fordel med erfaring i fra bruk av totalstasjon, GPS innmåling til masseberegninger og kontroll innen bygg og anlegg

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert, strukturert og selvstendig og har god prakltisk forståelse av arbeidsoppgaver ute på et anlegg
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, samt grunnleggende engelsk. Det er avgjørende at du kommuniserer tydelig og godt både muntlig og skriftlig på norsk. Dette siden vårt kontraktsspråk er norsk og de fleste/alle både interne og eksterne samarbeidspartnere og berørte parter og instanser er norske. Alle prosjekter gjennomføres iht. norsk lovverk.
 • Du har en effektiv arbeidsform og evner å håndtere en variert arbeidshverdag
 • Du er samvittighetsfull og har god gjennomføringsevne
 • Evne til konstruktivt samarbeid /gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert stilling med svært ordnede arbeidsforhold og et stort støtteapparat rundt deg.
 • Du blir en del av et team med engasjerte og kunnskapsrike kolleger som vil deg vel. Dine kompetanser og erfaringer vil være etterspurt og bli lyttet til.
 • Det er høyt under taket og kulturen er typisk teamorientert.
 • Det vil være muligheter for utvikling gjennom kursing og andre kompetanseløft.
 • Arbeidsdagen er 7,5 timer med fleksitid. Ellers tilbys konkurransedyktig lønn og betingelser, samt god offentlig pensjonsordning i KLP.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Stillingsinfo

Frist28. april 2024

Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Telemark Fylkeskommune

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.