Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontorsjef VTS

Operativ og spennende lederstilling!

Statens vegvesenTiller14. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kurt Jomar Breistrand

Seksjonsleder

kurt.jomar.breistrand@vegvesen.no

Nøkkelord

LedelsePersonallederKontorsjefBeredskapsledelse

Vi ser etter deg som ser ledelse som et spennende fag, og som har et ønske om å skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass.

Du motiveres av viktige samfunnsoppgaver, og må være villig til å delta i fellesskapet for å nå etatens nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i trafikken. Vegtrafikksentralen midt er etatens døgnåpne beredskapsenhet for Trøndelag og Møre og Romsdal. Her jobber 29 medarbeidere hvorav 22 trafikkoperatører som nå vil bli fordelt i to enheter. Vi styrer, regulerer og overvåker alle fylkes-, riks- og europaveier i de to fylkene.

Arbeidsoppgaver

Som kontorsjef vil du ha personal-, mål-, og resultatansvar for en av disse enhetene bestående av ca 11 trafikkoperatører. Dette innebær å være tett på den operative håndteringen i kontrollrommet. Her skal du bidra til utvikling av instrukser, påse at disse blir etterlevd og være tilgjengelig for egne medarbeidere. Kontorsjefer rapporter til seksjonssjef VTS midt.

Du vil samarbeide svært tett med den andre enheten om rutiner, bemanning og ledelse. Som del av seksjonens ledergruppe deltar du i samhandling og utvikling innenfor hele VTS-Norge. Du vil jobbe operativt mot egne ansatte og vil under ekstraordinære hendelser få et koordinerende ansvar mot andre offentlige beredskapsaktører i veisektoren.

Stillingen innebærer ordinær arbeidstid, men du må kunne inngå i seksjonens ledelsesberedskap og i definerte perioder være tilgjengelig 24/7.

Kontorsted er Vestre Rosten 78 i Trondheim

Kompetansekrav

 • Du må ha fullført utdanning på minimum bachelorgradsnivå innen relevante fag som eksempelvis ledelse, veg- og trafikkfag, trafikksikkerhet eller beredskap. Omfattende og særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Du evner å lojalt omsette strategiske målsetninger til konkrete resultater gjennom en helhetlig, analytisk og løsningsorientert tilnærming.
 • Du håndterer perioder med høy arbeidsbelastning og evner å selvstendig se det vesentlige og prioritere kritiske oppgaver.
 • Du må kunne ta et koordinerende ansvar ut mot eksterne samarbeidsaktører.
 • Du har førerkort på klasse B.
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Stillingen forutsetter at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Det er ønskelig at du har erfaring med å lede personell i turnus. Kjennskap til seksjonens arbeidsområde eller erfaring fra kontrollromsoperasjoner vil være en fordel. Om du ikke har denne kjennskap vil det måtte regnes med å bruke tid på opplæring. Videre er det ønskelig med gode IKT-kunnskaper og at du gjerne har erfaring med turnus-verktøyet Gat.

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen er det viktig å være utviklingsorientert og ha gode læreevner slik at du kan oppfatte og omsette nye måter å jobbe på. Du må være relasjonsorientert, selvstendig, trygg og tydelig i lederrollen slik at du evner å motivere og sette retning for dine medarbeidere. Det er avgjørende at du har gode samarbeidsegenskaper og kan være en lyttende og konstruktiv lagspiller.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Kurt Jomar Breistrand, telefon +47 915 35 427, eller e-post kurt.jomar.breistrand@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist14. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Kurt Jomar Breistrand

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.