Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontorsjef

Ta styringen i trafikant- og kjøretøyavdelingen!

Statens vegvesenTromsø16. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Ingunn Foslund

Seksjonsleder

+47 971 37 721

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Brukertjenester har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy.

Ved Brukertjenester Nord er det ledig stilling som kontorsjef. Kontorsted er Tromsø, men Alta kan vurderes for den riktige kandidaten.

Kontorsjefen vil ha personalansvar for 26 medarbeidere fordelt på 10 trafikkstasjoner. Jevnlig reise til trafikkstasjonene i Troms og Finnmark må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar for Brukertjenester i Troms og Finnmark. Du skal

fordele ressurser, lede og koordinere det faglige arbeidet og sørge for faglig utvikling hos dine medarbeidere.

Som Kontorsjef inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Kompetansekrav

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi ønsker at du har ledererfaring, er god på relasjonsbygging og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert. Erfaring fra endringsledelse og digitalisering er en fordel.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en

  • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere i en krevende omstillingstid.
  • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
  • Leder som er selvstendig, men lagspiller, beslutningsdyktig, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
  • Leder som ser løsninger, er tydelig og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • eget lederintroduksjonsprogram
  • utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle et spennende fagmiljø

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Ingunn Foslund på tlf. 971 37 721

Stillingsinfo

Frist16. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ingunn Foslund

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.