Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Klimarådgivere

Vi vil ha deg med i vårt miljøvennlige prosjekt!

Statens vegvesenTromsø29. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Bente Johnsen Aase

Avdelingsdirektør

+47 950 99 596

Er du den vi ser etter?

Vi har et mål om å redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030, blant annet gjennom våre anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Vi søker derfor to klimarådgivere med tiltredelse snarest mulig. Stillingene er tilknyttet stab Kontrakt og marked i Divisjon drift og vedlikehold.

Som klimarådgiver hos oss vil du utgjøre en forskjell i drifts- og vedlikeholdskontrakter og i konkrete byggeprosjekter, samtidig som du får mulighet til å påvirke klimaresultatene til hele divisjonens portefølje. Du vil også få en viktig rolle i å være med å bygge opp et klimafaglig miljø og bidra inn i det strategiske arbeidet på klima i divisjonen.

Kontrakt og marked bistår blant annet divisjonens operative enheter med rådgivning innenfor divisjonens fagområder, med et særlig fokus på markedet, anskaffelser og kontrakter. En viktig oppgave er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor avdelingens fagområder.

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger. Divisjonens portefølje, med om lag 150 årlige anskaffelser og til enhver tid ca. 350 løpende kontrakter, er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak.

Arbeidsoppgaver

Du vil få en spennende og variert arbeidshverdag hvor arbeidsoppgavene blant annet er:

 • Følge og bidra til utvikling i markedet av nullutslippsteknologi for drift og vedlikehold og mindre investeringer.
 • Kombinere kunnskap innen ulike klima- og miljøfagfelt til en helhetlig og god praksis i Staten vegvesen.
 • Bidra til at divisjonen når sine klimamål på porteføljenivå.
 • Utarbeide og evaluere klimakrav/-kriterier i ulike kontrakter.
 • Utføre klimagassberegninger.
 • Kombinere kunnskap innen ulike klima- og miljøfagfelt til en helhetlig og god praksis i Staten Vegvesen.
 • Andre relevante oppgaver lagt til Kontrakt og marked.

Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Vi har medarbeidere på følgende lokasjoner: Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest. Annet kontorsted kan også vurderes og vi ber deg oppgi ønsket kontorsted.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har:

 • minimum 3-årig utdanning fra universitet/høgskole med relevante fagkombinasjoner
 • kjennskap og/eller erfaring med LCA-metodikk og klimabudsjett/-regnskap
 • gode ferdigheter innen digitale verktøyer og aktuelle klimagassverktøy
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig at du:

 • har erfaring med strategisk arbeid, og da gjerne innen klima og miljø
 • har erfaring med utformining og oppfølging av kontrakter og hvor klima og miljø har betydning
 • har kunnskap om praktisk arbeid innenfor våre kontraktstyper
 • relevant bransjekunnskap
 • kjenner til innsatsfaktorer og deres betydning for klima og miljø
 • har ønske og motivasjon til å bidra til en digital utvikling av relevante oppgaver

Personlige egenskaper som vi ser etter:

 • God relasjonskompetanse
 • Høy arbeidskapasitet
 • Strukturert, systematisk og analytisk
 • Initiativrik og evne til å se løsninger
 • Har en trygg og tydelig kommunikasjon

Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet. Arbeidsoppgavene vil kunne medføre noe reisevirksomhet.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase tlf. 950 99 596.

Stillingsinfo

Frist29. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bente Johnsen Aase

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.