Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Jurist

Bli vår juridiske ekspert: Juriststilling med varierte arbeidsoppgaver

Statens vegvesenLillehammer1. november 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Roy H. Holm

Seksjonsleiar

roy.holm@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen har ei viktig rolle i arbeidet med auke trafikktryggleiken. Vi har også ei viktig rolle i oppfølginga av regjeringa si handlingsplan mot sosial dumping. Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringa.no

Vi skal forsterke laget med ein samfunnsengasjert og dyktig jurist til utfordrande og spennande oppgåver. Stillinga er knytt til seksjon Fag Utekontroll og arbeidsstad vil vere Lillehammer, Moss eller Bergen.

Seksjonen har ansvar for utvikling og forvaltning av regelverk knytt til yrkestransport og kontroll av køyretøy langs veg. Du vil jobbe mykje tverrfagleg innafor juss, bruks- og køyretøykrav og teknologi, og du er ein viktig bidragsytar for kontrollørane ute langs vegen. Seksjonen har 30 medarbeidarar, kor 7 av dei er juristar.

Vi jobbar også tett opp mot Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Meir informasjon om korleis det er å jobbe som jurist i Statens vegvesen finn du her: Bli jurist i Statens vegvesen | Statens vegvesen.

Arbeidsoppgåver:

  • Sakshandsaming innafor ansvarsområda til seksjonen
  • Leie interne prosessar, koordinere og svare på høyringar osb.
  • Forme ut retningslinjer og instruksar for kontrollørane som jobbar ute langs vegen
  • Utgreiingar og regelverksutvikling innan yrkestransport- og vegtrafikkområdet

Arbeidskvardagen er variert, og du vil ha omfattande kontakt med dei operative utekontroll-seksjonane i etaten og andre fagmiljø i Statens vegvesen. Seksjonen samarbeider også tett med andre etatar og organisasjonar. Vi deltek i internasjonale arbeidsgrupper som representanten til Statens vegvesen. Det kan også vere aktuelt å halde foredrag og kurs.

Kompetansekrav

Mastergrad i rettsvitskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk og engelsk.Vi ønskjer at du har kunnskap innan forvaltning og utøving av styringsmakt, og at du kjenner til vegtrafikk- og yrkestransportlova. Kjennskap til personvernreglane er også ønskjeleg. Erfaring frå lov- og forskriftsarbeid, og dessutan erfaring frå prosjektarbeid vil vere ein fordel.Det er ein fordel med erfaring, men vi høyrer også gjerne frå deg som er nyutdanna.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår vi ei autorisert omsetjing av papira og godkjenninga dine frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter deg som tek initiativ og er løysingsorientert! Vi legg vekt på at du:

  • jobbar strukturert og sjølvstendig, men samstundes ser du verdien av godt samarbeid, og trivast med å jobbe tverrfagleg
  • har ei praktisk tilnærming til arbeidet ditt og evnar å sjå heilskapen

Om du i tillegg sørgjer for god kvalitet i leveransane dine, så er du akkurat den vi er på utkikk etter!

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleiar Roy H. Holm tlf. +47 901 75 558/roy.holm@vegvesen.no eller teamleiar Silje Alund Lødemel tlf. +47 950 26 990/silje.alund.lodemel@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist1. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Roy H. Holm

Seksjonsleiar


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.