Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Juridiske rådgivere

Statens vegvesenTromsø - Romsa27. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Bente Johnsen Aase

Leder

+47 950 99 596

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband. Divisjonens portefølje, med om lag 100 årlige anskaffelser og til enhver tid ca. 350 løpende kontrakter, er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak. På bakgrunn av dette vil det til enhver tid være behov for et stort omfang av anskaffelser og kontrakter i ulikt omfang og kompleksitet.

I staben Kontrakt og marked har vi ledig to faste stillinger som juridiske rådgivere med tiltredelse snarest mulig.

Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i divisjon Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Vi har for tiden 18 medarbeidere, hvorav 5 juridiske rådgivere, fordelt på ulike kontorsteder i landet, herunder: Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest. Annet kontorsted kan også vurderes. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.

Enheten bistår blant annet divisjonens operative enheter med juridisk rådgivning innenfor divisjonens fagområder, med et særlig fokus på anskaffelser og entreprise. Videre har enheten ansvar for kontraktsmaler innenfor drift og vedlikehold samt mindre utbedringsprosjekt på riksvegnettet i landet. En viktig oppgave for Kontrakt og marked er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor avdelingens fagområder.

Relevante arbeidsoppgaver:

 • juridisk rådgiving innen offentlige anskaffelser
 • juridisk rådgiving i pågående entreprisekontrakter
 • utvikling av eksisterende kontrakter og kontraktsstrategier, samt utprøving av ulike anskaffelsesprosedyrer og kontraktsformer
 • bistå ved utarbeidelse av tildelingskriterier og i gjennomføring av forhandlinger og dialog
 • tvisteløsning, herunder forhandlinger av sluttoppgjør
 • andre relevante oppgaver lagt til Kontrakt og marked

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig at du har

 • erfaring innen entrepriserett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser
 • analytiske evner
 • ønske og motivasjon til å bidra til en digital utvikling av relevante oppgaver

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

 • god relasjonskompetanse
 • høy arbeidskapasitet
 • strukturert og systematisk
 • initiativrik
 • evne til å se løsninger
 • har en trygg og tydelig kommunikasjon
 • stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Bente Johnsen Aase tlf. 95099596

Stillingsinfo

Frist27. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bente Johnsen Aase

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.