Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør/rådgiver trafikksikkerhet

Statens vegvesenTrondheim4. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Guro Ranes

Avdelingsdirektør

guro.ranes@vegvesen.no

Sigurd Løtveit

Sjefingeniør

Vil du være med å bidra til arbeidet mot nullvisjonen – at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdeling Trafikksikkerhet i Divisjon Transport og samfunn har en sentral rolle i å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet på et nasjonalt nivå. Stillingen ligger på en nyopprettet seksjon med ansvar for utredning, metode og formidling

Arbeidet med trafikksikkerhet spenner vidt, og stillingen vil innebære mye kontakt med andre fagmiljøer. Dette vil være både internt i Statens vegvesen, men også eksternt mot våre mange samarbeidsparter.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Trondheim eller Moss, men andre lokasjoner kan være aktuelle. Seksjonens øvrige medarbeidere har kontorsted rundt om i landet og samlokalisering med andre medarbeidere på seksjonen er en fordel..

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene vil primært være innenfor følgende områder:

  • Bidra til utarbeiding av Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet - fra overordnede utredninger til analyser og prioriteringer av tiltak
  • Trafikksikkerhet og ny teknologi - lede og følge opp avdelingens arbeid med utvikling av kunnskap om og forskning på området, i nært samarbeid med andre i vegvesenet som jobber med teknologi samt generelt FOUI i Trafikksikkerhetsavdelingen
  • Trafikksikkerhet for myke trafikanter i byområdene – utvikling av kunnskap og tiltak for bedre trafikksikkerhet for fotgjengere, syklister og nye mobilitetsformer i byer
  • Den endelige arbeidsporteføljen vil bli avklart i mer detalj med utgangspunkt i kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder (f.eks. sivilingeniør, statsviter eller samfunnsøkonom), ha grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet og erfaring fra utredningsarbeid og utarbeiding av tekst og dokumenter som del av beslutningsprosesser. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er ønskelig med trafikkteknisk kompetanse og du må ha interesse for ny teknologi.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som liker å jobbe i en hektisk hverdag, både selvstendig og i team. Du bør være strukturert, og kunne tenke strategisk samtidig som du må kunne jobbe mer operativt innen fagområdet. Evnen til å være analytisk og løsningsorientert, samt se muligheter og drive utviklingsarbeid verdsettes. Stillingen innebærer mye kontakt med andre, både internt og eksternt så det er nødvendig med gode samarbeids-, relasjons- og kommunikasjonsevner.

Arbeidsspråket er norsk, så du må ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig. God kjennskap til dataverktøy og spesielt Excel er en fordel.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 918 59 219) eller sjefingeniør Sigurd Løtveit (sigurd.lotveit@vegvesen.no, mobil 941 58 517).

Stillingsinfo

Frist4. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Guro Ranes

Avdelingsdirektør

Sigurd Løtveit

Sjefingeniør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.