Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør/rådgiver

Har du lyst til å bli en del av et sterkt nasjonalt fagmiljø innen analyse av trafikkulykker i Norge?

Statens vegvesenFlere lokasjoner7. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Stine Mari Haaland Byfuglien

Leder

+47 930 11 038

Vil du bidra inn i arbeidet mot nullvisjonen - at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdeling Trafikksikkerhet i Divisjon Transport og samfunn har en sentral rolle i å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet på et nasjonalt nivå. Stillingen ligger på en nyopprettet seksjon, Ulykkesanalyse, med ansvar for å utarbeide dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge.

Arbeidet med ulykkesanalyser spenner vidt, og stillingen vil, i tillegg til å gjennomføre ulykkesanalyser, også innebære mye kontakt med andre fagmiljøer. Dette vil være både internt i Statens vegvesen, men også eksternt mot våre samarbeidsparter, blant annet i politi og helse. Med både medarbeidere og samarbeidspartnere spredt rundt om i landet, vil stillingen omfatte noe reisevirksomhet.

Som en del av Ulykkesanalyse vil du være med på dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken.

I det vil det være:

  • Forarbeid og god dialog med andre fagmiljø for å innhente de nødvendige faktaopplysninger.
  • Etter analysemøtet må det utarbeides rapport på hver ulykke.
  • Bidra til kvalitetssikring av andre sine rapporter.
  • Bistå i arbeid med innsynskrav som kommer i forbindelse med ulykkesrapportene.
  • Deling av funn og kunnskap er også en viktig oppgave.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være en lokasjon der seksjonen har medarbeidere i dag, dvs. Trondheim, Drammen, Stavanger, Voss og Harstad, men andre arbeidssteder kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner:

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder eksempelvis; ingeniør, samfunnsviter og samfunnsøkonom. Du må ha grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet og ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig for å bidra i arbeidet med å utarbeide gode faglige rapporter. Det er en fordel om du har erfaring fra fagområdet trafikkteknikk, vegfag eller trafikksikkerhetsrevisjon.

Arbeidsspråket er norsk, så det er et krav til gode norskkunnskaper.

Vi oppfordrer også nyutdannet til å søke.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som liker en arbeidshverdag som består av samhandling med andre Du vil bli en del av et mindre team hvor det er avgjørende at du samarbeider godt med andre, deler din kunnskap og støtter andre for å nå teamets mål. Kommunikasjon er en viktig del av arbeidet, da du må ha tett dialog med andre fagpersoner som bistår inn i arbeidet. Du må ha engasjement og tar initiativ til å skape driv i eget arbeid og kunne arbeide selvstendig og strukturert for å nå gitte tidsfrister.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Stine Mari Haaland Byfuglien tlf. +47 930 11 038

Stillingsinfo

Frist7. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Stine Mari Haaland Byfuglien

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.