Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør/rådgiver

Ingeniør/rådgiver innen bytransport og mobilitet

Statens vegvesenMolde8. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Cathrine Helle-Tautra

Seksjonssleder

+47 928 64 040

Om stillingen

I denne jobben får du være med å påvirke transportløsninger og byutviklingen i Ålesund og Trondheimsområdet. Stillingen innebære mye kontakt med andre fagmiljøer. Dette vil være både internt i Statens vegvesen, men også eksternt mot våre mange samarbeidsparter. For å kunne gjennomføre oppdraget vårt knyttet til utvikling av transportsystemet for alle transportformer, trenger vi en kompetent og engasjert medarbeider.

Du vil bli en del av seksjonen Utredning midt med 14 medarbeidere. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og vegtransport regionalt og lokalt.

Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Molde, men Trondheim kan også være aktuelt.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Utøve sektoransvar innenfor helhetlig bypolitikk
 • Følge opp bypakker og byvekstavtale for å sikre at statens interesser er ivaretatt gjennom hele prosessen
 • Være seksjonens ressursperson innenfor ett eller flere av fagfeltene kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • Sørge for god informasjonsflyt mot andre divisjoner i Statens vegvesen, eksterne parter og media
 • Utarbeiding av strategisk grunnlag for utvikling av transportsystemet og riksvegnettet
 • Bidra til å utarbeide grunnlag for Nasjonal transportplan
 • Følge opp og delta i internt og eksternt samarbeid

Kompetanser

Du må ha

 • Utdanning innen relevante fagområder (f.eks. ingeniørfag eller samfunnsfag) fra universitet eller høgskole. Minimum 3 år, men ønskelig med utdanning på masternivå. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kompetanse innen transport- og/eller mobilitetsplanlegging

Det vil være en fordel om du har erfaring fra planleggingsarbeid innen fagområdene veg, areal, transport, kollektiv, sykkel eller gange.

Personlige kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som

 • Har sterke kommunikasjonsevner og samarbeider effektivt
 • Har evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Er praktisk og strukturert i din tilnærming til oppgaveløsing
 • Evner å se muligheter og forstå oppgavene i en større sammenheng

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssleder Cathrine Helle-Tautra på tlf. +47 928 64 040.

Stillingsinfo

Frist8. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Cathrine Helle-Tautra

Seksjonssleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.