Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør/rådgiver

Vil du være med på å forme framtidens transportløsninger ?

Statens vegvesenTrondheim30. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Cathrine Helle-Tautra

Seksjonssleder

+47 928 64 040

Ingeniør/rådgiver innen overordnet planlegging

For å kunne gjennomføre våre oppdrag knyttet til overordnet planlegging, søker vi nå etter en erfaren medarbeider til strategisk utredningsarbeid.

Utredningsseksjonen i divisjon Transport og Samfunn, har 13 medarbeidere fordelt på kontorsted, Trondheim, Molde og Steinkjer. Seksjonen har ansvar for å styrke statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen vegtransport både regionalt og lokalt. Seksjonen utarbeider grunnlag for Nasjonal transportplan, konseptvalgutredninger, transportanalyser, bompengeutredninger og følger opp bypakker og byvekstavtaler i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kontorsted for stillingen er Trondheim eventuelt Molde.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • utarbeiding av strategisk grunnlag for utvikling av transportsystemet og riksvegnettet
 • prosjektledelse/deltakelse i utredningsarbeid som veg- og transportutredninger, bompengeutredninger eller andre fagutredninger
 • delta i oppfølging av prosjekter i byvekstavtale og bypakker, for å sikre at statens interesser er ivaretatt
 • følge opp og delta i internt og eksternt samarbeid innen ulike fagområder (for eksempel bærekraft, by- og stedsutvikling, kollektiv, sykkel, gange eller universell utforming)
 • sørge for god informasjonsflyt mot andre divisjoner i Statens vegvesen, eksterne parter og media

Vi ser etter deg som har:

 • Utdanning innen relevante fagområder (f.eks. ingeniørfag eller samfunnsfag) fra universitet eller høgskole med gode resultater. Minimum 3 år, men ønskelig med utdanning på masternivå. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kompetanse innen veg- og eller transportplanlegging.
 • Erfaring fra analyse/planleggingsarbeid innen ett eller flere av fagområdene veg, areal, transport/ mobilitet, kollektiv, sykkel og gange.
 • Har gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige kvalifikasjoner

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bidrar til det sosiale arbeidsmiljøet
 • evner å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • har en praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsing
 • evner å forstå oppgavene i en større sammenheng

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssleder Cathrine Helle-Tautra +47 928 64 040

Stillingsinfo

Frist30. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Cathrine Helle-Tautra

Seksjonssleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.