Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør - vegteknologi

Bli med på å forme fremtidens vannhåndtering for veier - vi søker deg!

Statens vegvesen Oslo eller Trondheim30. juli 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Kjell Arne Skoglund

kjell.Arne.Skoglund@vegvesen.no

Randi Eggen

Fungerende seksjonsleder

Er du den vi ser etter?

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen vannhåndtering for veg. Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og fag vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig et vikariat på inntil ett år, som er tilknyttet Seksjon for vegteknologi i avdeling for Vegutforming i Vegdirektoratet. Arbeidssted er i utgangspunktet Trondheim eller Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert kan være aktuelle.

Seksjon for vegteknologi har ansvar for utvikling av regelverk for vegoverbygningen, fra undergrunn til øverste lag asfalt, inkludert vegens drensanlegg. Normalen N200 Vegbygging er seksjonens ansvar, men med noe faglig støtte fra andre seksjoner.

Vi søker en medarbeider som har kompetanse og erfaring innen

 • vannhåndtering og drenering, inkl. hydrologi og hydraulikk
 • klimautslipp, miljø og bærekraft innen vannhåndteringsområdet

Det vil også bli lagt vekt på tilleggskompetanse innen

 • regelverksarbeid - bl.a. kravstilling, kravtyper, struktur og kvalitetssikring
 • generell kunnskap om vegbygging og materialer og komponenter som inngår
 • risikoanalyse innen vannhåndtering

Kjennskap til tilgrensende fagområder som geoteknikk, ingeniørgeologi, vegutforming og konstruksjonsteknikk er en fordel, men inngår ikke i seksjonens fagansvar.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forbedring og forenkling av krav og veiledningsstoff, inkludert initiere forskning, utvikling og innovasjon som støtter opp under dette
 • Forvaltning og fraviksbehandling knyttet til normalen N200 Vegbygging
 • Opplæring og formidling av regelverk på kurs og konferanser, samt svare på spørsmål fra brukerne av regelverket
 • Bidra i tekniske vurderinger
 • Delta i faglige fora og standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant høyere utdanning innen ingeniørfag eller naturvitenskap fra universitet eller høgskole helst på masternivå, men kandidater med utdanning på bachelornivå vil også bli vurdert. I tillegg er det et krav at du har arbeidserfaring innen fagområdet. Det kreves også at du har god språkkompetanse i norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber analytisk og helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i samarbeid med andre
 • er sterk teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk og ønsker å videreutvikle dette

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Kjell Arne Skoglund på tlf. +47 916 72 718 eller e-post kjell.Arne.Skoglund@vegvesen.no eller fungerende seksjonsleder Randi Eggen på tlf. +47 739 54 645. randi.eggen@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 30.07.2023.

Stillingsinfo

Frist30. juli 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Randi Eggen

Fungerende seksjonsleder


Industrier

Vann og miljøteknikk,VVS/HVAC,Geologi, geoteknikk og hydrologi,Miljø og klima,Samferdsel og infrastruktur,Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.