Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør trafikkteknikk

Vil du vere nøkkelperson innan trafikkteknikk, skilt og oppmerking?

Statens vegvesenBergen3. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Frode Moen Aarland

Seksjonsleiar

frode.aarland@vegvesen.no

Nøkkelord

Vegingeniør SenioringeniørTrafikkingeniør

Er du den vi ser etter?

Vi ønskjer å styrke vårt fagmiljø innanfor trafikkteknikk og søkjer deg som er engasjert og vil jobbe med skilt, vegoppmerking og signalanlegg.

Du tek avgjersler som folk legg merke til i kvardagen, og du vil oppleve at mange er engasjerte i det arbeidet du gjer. Du vil bli del av eit godt arbeidsmiljø med godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidarar.

Transportforvaltning vest 3 har 16 medarbeidarar med kontorstad i Bergen. Seksjonen dekker per i dag 15 kommunar i Bergensområdet og i Sunnhordland, og har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innan veg og vegtransport regionalt og lokalt. Vi har ansvar for saksbehandling etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov, og samhandling med kommunar og fylkeskommunar i planarbeid. Kontorstad for stillinga er i Bergen.

Arbeidsoppgåver

 • Behandle permanente skilt- og oppmerkingsplanar
 • Trafikktekniske reguleringar på eksisterande og nytt vegnett
 • Gje råd i interne og eksterne i trafikktekniske spørsmål, og gje formell uttale til saker etter veglov, vegtrafikklov og skiltforskrift
 • Andre oppgåver innan ansvarsområdet til seksjonen kan og vere aktuelt ut frå behovet til seksjonen og interessefeltet til medarbeidaren

Kompetansekrav

Du må ha:

 • Minimum treårig høgare relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Relevant utdanning kan vere ingeniør innan veg og trafikk. Omfattande og relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 • Førarkort klasse B

Det er ønskjeleg med erfaring innan:

 • Forvaltning og samferdsel frå offentleg eller privat sektor.
 • Eit eller fleire av desse fagområda: skilt, oppmerking, trafikkteknikk, veg og gateplanlegging
 • Me oppfordrar og nyutdanna til å søkje på stillinga.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet)

Personlege eigenskapar:

Me legg vekt på at du

 • har stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre
 • har evne til å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig
 • har evne til å sjå heilheita i trafikksystemet og komme med nye idear
 • kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • har evne til å handtere innspel og engasjement frå dei partane sakene gjeld
 • har erfaring med digitale løysingar, og ønskjer å bidra til å vidareutvikle bruken av dette

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleiar Frode Moen Aarland på telefon +47 488 85 554, e-post: frode.aarland@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist3. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Frode Moen Aarland

Seksjonsleiar


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.