Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

IKT-leder

Vil du lede IKT-arbeidet i Norges nyeste direktorat?

UtenriksdepartementetOslo14. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Ginni Wiik

Underdirektør

+47 905 84 246

Vi søker en erfaren og allsidig IKT-leder til Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA). Har du har interesse og engasjement for ditt fagområde, og evner å se utviklingsmuligheter? Vil du bidra til at det nye direktoratet kan levere på et høyt nivå fra dag en?

Etaten er i gang med å anskaffe en IKT-plattform, og i denne stillingen får du en sentral rolle i å bygge opp og lede direktoratets videre arbeid med IKT. Du blir en viktig støttespiller for direktøren og øvrig ledelse, og får en nøkkelrolle i sikringen av direktoratets verdier. For den rette kandidaten er dette en faglig utfordrende og spennende rolle, med bred innflytelse og kontaktflate.

Ansvars- og arbeidsområder

I denne stillingen skal du blant annet:

 • bygge opp og bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring av etaten
 • lede, organisere og følge opp etatens ugraderte IKT-systemer
 • lede, organisere og følge opp etatens graderte IKT-systemer
 • bidra til kontinuerlig modernisering og digitalisering av etatens arbeidsprosesser
 • planlegge og koordinere arbeidsoppgaver innen eget fagområde
 • ha ansvar for leverandøroppfølging for graderte og ugraderte løsninger
 • følge opp vedlikeholdsplaner, rutiner, systemdokumentasjon og retningslinjer for IKT-systemene
 • gjøre klient- og brukeradministrasjon for interne datasystemer, herunder ivareta lokal brukerstøtte av ugraderte og graderte systemer

Andre oppgaver innen relevant ansvarsområde kan bli tillagt stillingen avhengig av kompetanse. Leder kan endre stillingens innhold ved behov.

Kvalifikasjoner

I denne stillingen er det krav om:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor fagfeltet informasjonsteknologi, IKT eller datasikkerhet. Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum fem års relevant tjeneste innenfor stillingens fagfelt
 • Erfaring med forvaltning av informasjonssystemer
 • Erfaring med leverandørstyring- og oppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet

I tillegg er det en fordel med:

 • Erfaring med integrasjonsarbeid
 • Erfaring med økonomioppfølging på IT-området
 • Erfaring med arkivsystem og fortrinnsvis erfaring med Microsoft 365
 • Erfaring med å jobbe med skyløsninger
 • Erfaring med forvaltning av graderte og ugraderte informasjonssystemer

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen, må du kunne:

 • strukturere, planlegge og organisere prosjekter og arbeidsoppgaver for å sikre fremdrift på en god måte
 • ha fokus på kontinuerlig faglig utvikling, gjennom bruk av teknologi og nye arbeidsmetoder
 • arbeide strategisk for å definere og utvikle strategier og konsepter
 • være selvstendig, ta initiativ og ansvar for gjennomføring av prosjekter og arbeidsoppgaver
 • være tilpasningsdyktig og utvikle deg i takt skiftende omstendigheter

I denne stillingen får du en sentral rolle i oppbygningen av et nytt direktorat. For å lykkes i stillingen må du derfor være erfaren, faglig tydelig og trygg, strukturert og nøyaktig. Du må kunne yte høy grad av service, ha gode samarbeidsevner og kunne ta raske og klare beslutninger. Videre må du kunne formidle teknisk informasjon på en forståelig måte.

Siden direktoratet er under oppbygning må du trives i en uforutsigbar og hektisk hverdag, og kunne tilpasse deg nye arbeidsformer, arbeidsoppgaver og endringer i organisering. Det er forventet at du bidrar på tvers og avlaster andre ved behov.

Andre forhold

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Vilkår /betingelser

Stillingen avlønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 759 100 - 996 000 (lønnstrinn 75 - 85) jf. Hovedtariffavtalene i staten. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Du får god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse, fleksitid, sommertid og trening i arbeidstiden.
Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet. Søkere må være norske statsborgere.

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA) er Norges nyeste direktorat og skal være operativt 1. januar 2025, lokalisert på Fornebu i Bærum.
Det nye direktoratet skal ha ansvaret for å kontrollere eksporten av strategiske varer, teknologi og tjenester fra norsk næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og forvalte og veilede om regelverk knyttet til sanksjoner og restriktive tiltak som Norge har sluttet seg til. Nye oppgaver kan bli lagt til etaten fremover. Stillingene plasseres midlertidig organisatorisk i Utenriksdepartementet.

Stillingsinfo

Frist14. mai 2024

Kontaktperson

Ginni Wiik

Underdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.