Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Forvalter veg

Skap gode tjenester og kvalitet i Hamar kommunes vegnett!

Hamar KommuneHamar7. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Helge Ryen

Leder Byforvaltning

helge.ryen@hamar.kommune.no

I Teknisk forvaltning i Hamar kommune er det ledig en stilling som forvalter for kommunens vegnett.
Teknisk forvaltning består av tre avdelinger, Eiendom, Byforvaltning, og Vann, avløp og renovasjon. Den ledige stillingen ligger i Byforvaltning.

Byforvaltning har ansvar for forvaltningen av kommunens offentlige rom, herunder det som angår kommunale veger.

I Byforvaltning er det til sammen syv årsverk, med arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til veg, plasser, park, idrett og parkering. Som «Forvalter veg» i Byforvaltning vil du ha et spesielt fokus på veg, gatelys, skilt, sykkeltiltak, trafikksikkerhet, overvannshåndtering (veg-, grøfte- og tilstøtende areal) mm. Stillingen har ansvar for årlige investeringer i veg og gatelys mm.

Stillingen vil passe for en person som trives med varierte arbeidsoppgaver, og som har et ønske om å utvikle avdelingen og kommunen til det beste for dem som bruker det offentlige rommet; innbyggerne.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide kontinuerlig med forbedring og utvikling av måten vi arbeider på, for å sikre utvikling av gode rutiner og god kvalitet på tjenestene vi leverer
 • Samarbeid med andre avdelinger i Hamar kommune om eget fagområde
 • Samarbeide eksternt med aktører innen veg som f.eks. Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune, gatelysentreprenører, entreprenører med mer
 • Ansvar for at tilstanden på kommunens veg- og gatelysnett til enhver tid er riktig og oppdatert i de IKT-systemer som kommunen har, herunder ha et spesielt fokus på at NVDB alltid er oppdatert for de objekter som inngår fra Hamar kommune
 • Lede og gjennomføre investeringsprosjekter rettet mot veg og gatelys
 • Utarbeide saksgrunnlag for politiske beslutninger som angår eget fagområde

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning fra universitet eller høyskole (minimum 3 år) innenfor f.eks. veg, bygg og anlegg, kommunalteknikk, eller lignende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God økonomiforståelse
 • Fortrolig med og gode kunnskaper i bruk av IKT/teknologi som arbeidsverktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Krav til norskkunnskaper for fremmedspråklige må være tilsvarende nivå B2 (selvstendig bruker) iht. Forskrift om læreplan i norsk for voksne innvandrere
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Være en god rollemodell for virksomheten
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Positivt bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Nytenkende og engasjert
 • Tar initiativ og har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Offentlig tjenestepensjonsordning og fleksitidsordning
 • 100 % fast stilling
 • Lønn etter avtale

Stillingsinfo

Frist7. juni 2023

Kontaktperson

Helge Ryen

Leder Byforvaltning


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Hamar Kommune

Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig.

Les mer om Hamar kommune