Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Førerprøvesensor

Gjør en jobb for trafikksikkerheten!

Statens vegvesen Drøbak24. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Leif Rune Blokkhus

Leder

+47 924 40 126

Om stillingen

Som førerprøvesensor skal du bidra til at våre veger fylles av kompetente sjåfører. Vi søker deg som er god på kundebehandling og opptatt av sikker adferd i trafikken.

Les mer om det å være sensor her.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er gjennomføring av praktiske førerprøver i klasse B, men ved behov kan det også bli aktuelt med prøver i andre klasser eller annet trafikksikkerhetsarbeid.

Den som blir ansatt som sensor, må gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensorer (TK-studiet). Grunnutdanningen avsluttes med eksamen.

Kompetansekrav

Du må ha gjennomført minimum 2-årig universitets- eller høgskoleutdanning (høgskolekandidat). Kravet til utdanning kan fravikes hvis du har fullført 3-årig videregående skole innen transportfag eller lignende.

I tillegg må du

 • ha fylt 25 år og hatt førerett klasse B sammenhengende de siste 5 år
 • oppfylle helsekravene for å oppnå førerett i klasse D
 • ha relevant trafikkfaglig kompetanse utover førerett klasse B

Det vil være en fordel dersom du har trafikklærerbakgrunn, men du må uansett være over middels opptatt av trafikk og trafikksikkerhetsarbeid.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.

I tillegg legger vi vekt på at du:

 • kommuniserer godt med ulike typer mennesker
 • har god trafikal forståelse og gode kjøreferdigheter
 • er fortrolig med bruk av digitale verktøy
 • behersker godt skriftlig og muntlig engelsk, i tillegg til norsk
 • samarbeider og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • har førerett og erfaring fra flere klasser, som blant annet BE, MC og tyngre klasser
 • jobber ryddig og strukturert

Arbeidssted for stillingen er Drøbak trafikkstasjon. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre på tvers i området, og det er viktig at du er innstilt på en del reising mellom ulike trafikkstasjoner.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Leif Rune Blokkhus på telefon: +47 924 40 126.

Stillingsinfo

Frist24. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Leif Rune Blokkhus

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.