Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagstilling Opplæring

Viktige oppgaver innenfor fører- og yrkessjåføropplæring

Statens vegvesenLillehammer24. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Dag Terje Langnes

Seksjonssjef

+47 908 61 318

Om stillingen

Vi er på utkikk etter deg som er samfunnsengasjert og vil bidra til trygge førere på norske veger.

Liker du å jobbe sammen med andre fagpersoner, og i tillegg føler deg trygg på å jobbe selvstendig når det trengs? Da er du den vi er på utkikk etter!

Opplæringsseksjonen har ansvar for fører-, yrkessjåfør- og utrykningsopplæringen samt det faglige ansvaret for førerprøvevirksomheten. Vi skal nå styrke laget med en dyktig fagperson.

Arbeidshverdagen er variert, og du vil ha utstrakt kontakt med andre fagmiljøer i Statens vegvesen. Seksjonen samarbeider også tett med andre etater og organisasjoner. I tillegg deltar vi også i internasjonale arbeidsgrupper.

Arbeidssted er Drammen, Lillehammer eller Bodø.

Arbeidsoppgaver

  • Faglige vurderinger i forbindelse med utvikling av forskrifter og læreplaner
  • Utvikling av førerprøvevirksomheten
  • Utredninger/oppdrag for politiske myndigheter
  • Saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområde

Kompetansekrav

Trafikkpedagogisk eller annen pedagogisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelor. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi vil vektlegge at du har kunnskap innen trafikkopplæring, forvaltning og myndighetsutøvelse.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.

Vi ser etter deg som tar initiativ og er løsningsorientert, og vi legger vekt på at du:

  • jobber strukturert og selvstendig, men samtidig ser du verdien av godt samarbeid, og trives med å jobbe tverrfaglig.
  • har en praktisk tilnærming til arbeidet ditt og evner å se helheten.

Om du i tillegg sørger for god kvalitet i dine leveranser, så er du akkurat den vi er på utkikk etter!

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Dag Terje Langnes på tlf. +47 908 61 318.

Stillingsinfo

Frist24. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Dag Terje Langnes

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.