Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagansvarlig Vegvær

Statens vegvesenDrammen24. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Roar Eriksen

Seksjonssjef

+47 995 51 946

Om stillingen

Veg- og transportteknologi er en ung seksjon hos Statens vegvesen som arbeiderer med innovativ teknologi som leverer løsninger til samfunnskritisk infrastruktur. Seksjonen forvalter flere av de nasjonale sensorsystemene som er med å danne et sterkt fagmiljø.

Værdata langs veg er grunnlag for viktige arbeidsprosesser i Statens vegvesen, for eksempel som støtteverktøy for vinterdrift, vurdering av skred eller flom og informasjon om vær- og føreforhold for trafikanter. Det er et økende behov for værinformasjon i beslutningsprosesser, og derfor søker vi fagansvarlig for Vegvær i seksjon Veg- og transportteknololgi.

Kontorsted vil fortrinnsvis være Drammen, men for spesielt kvalifiserte søkere kan andre kontorsted vurderes.

Som fagansvarlig for Vegvær har du følgende ansvar

 • Sørge for at det er god informasjon om vær- og føreforhold langs vegnettet i Norge som er til nytte for trafikanter og samarbeidspartnere
 • Sikre at værdata langs veg er av god kvalitet i samarbeid med de som eier og forvalter værstasjoner langs veg
 • Kombinere kunnskap om tradisjonell måleteknikk med mulighetene som ligger i nye datakilder for å få et best mulig informasjonsgrunnlag til samfunnets behov
 • Gi faglige råd i ulike samarbeidsfora og delta i tverrfaglige prosjekter, både i Statens vegvesen og ekstern både nasjonalt og internasjonalt

I denne rollen blir du en del av vårt sensordata-team med ansvar for systemene Trafikkdata, Vegkamera, Reisetider og Vegvær. Arbeidet skjer i nært samarbeid med produkteier og systemutviklere for Vegvær. Det er et teknologidrevet arbeidsmiljø med nær tilknytning til intelligente transportsystemer.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor geofysikk (fortrinnsvis meteorologi, oseanografi eller hydrologi), miljøvitenskap, måleteknikk eller andre relevante fagfelt.
 • Erfaring med meteorologiske observasjoner, gjerne fra praksis i felt
 • Det vil være en fordel med erfaring på området, men er du nyutdannet vil vi gjerne høre fra deg også
 • Interesse for, og kunnskap om, geofaglige problemstillinger
 • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet innenfor fagområdet.

Vi ser derfor etter deg som har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke nytt og tilpasse deg ulike mennesker og arbeidssituasjoner
 • God vurderingsevne og kan tenke analytisk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Roar Eriksen på tlf. +47 995 51 946

Stillingsinfo

Frist24. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjørn Roar Eriksen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.