Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Fagansvarlig fremdrift

Vil du bidra i planleggingen og fremdriften av fremtidens universitetscampus?

NTNUTrondheim8. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Hanna Maria Jones

Prosjektdirektør (konst.)

hanna.m.jones@ntnu.no

Stillingen er tilknyttet NTNUs enhet som styrer de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus som tilrettelegger for å samle fagmiljø i Trondheim. Du vil jobbe både på programnivå og med prosjektene NTNU Campussamling, Helgasetr og Senter for psykisk helse, i tillegg til at enheten støtter Norsk havteknologisenter med kapasitet og kompetanse. Som fagansvarlig vil du både arbeide på tvers av prosjektene i enhetens portefølje og bidra som ressurs inn i de ulike prosjektene. I rollen som fagansvarlig fremdrift, vil du være en viktig bidragsyter til at NTNU lykkes i arbeidet med å forberede organisasjonen for overtakelse og ta ut effekter og gevinster av de store statlige investeringsprosjektene.

NTNU Campussamling er det største og drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang. Prosjektet skal samle store deler av NTNU til området rundt Gløshaugen og legge til rette for økt tverrfaglighet og samarbeid, og for bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll slik at de blir samlet på Gløshaugen eller på Øya og Kalvskinnet.

Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs interesser og premisser i prosjektarbeidet overfor byggherre. I dette arbeidet vil du få et spesielt ansvar for å koordinere og følge opp planleggingen, dokumentasjonen og samhandlingen med vår prosjektorganisasjon. Du vil også jobbe tett mot NTNUs linjeorganisasjon, studenter og andre interessenter i prosjektene.

Du som fagansvarlig fremdrift, vil få bidra til å sikre en forutsigbar, etterrettelig og rettidig gjennomføring av bygge- og utviklingsprosjektene, i alle delprosjekter og prosjektfaser.

Stillingen inngår i kollegiet av fagledere og rapporterer til prosjektdirektør. Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • faglig og operativt ansvar for at fremdrift og milepæler planlegges, rapporteres og dokumenteres
 • ansvar for at avvik, konflikter og risiko følges opp og avklares
 • tett samarbeid med prosjektorganisasjonen for de særskilte
 • prosjekt/delprosjekt og prosjektdirektør
 • sørge for at aktiviteter planlegges hensiktsmessig, koordineres, legges i felles systemer og rapporteres iht. rutine

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå eller tilsvarende innen arkitektur, ingeniørfag, prosjektledelse eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn
 • solid faglig basis fra planlegging og koordinering av komplekse prosjekter med omfattende avhengighet mellom delprosjektene
 • omfattende erfaring med bruk av digitale systemer for planlegging, fremdriftsstyring og dokumenthåndtering i prosjekter
 • god organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter
 • erfaring fra flere roller i byggeprosjekt innen ulike utbyggingsmodeller, entrepriseformer og virksomheter

Personlige egenskaper

 • strukturert og utviklingsorientert
 • systematisk og ryddig
 • gode samarbeidsevner og teamorientert
 • evner å lede et faglig arbeid
 • god til å se muligheter og finne løsninger
 • fleksibel med gode kommunikasjonsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • et av Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • konkurransedyktige betingelser
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som overingeniør (kode 1087) eller seniorrådgiver (kode 1364) lønnes etter nærmere avtale, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • din motivasjon for stillingen

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Hanna Maria Jones, tlf. 415 25 635, e-post hanna.m.jones@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon samt aktuelle referanser.

Søknadsfrist: 08.04.2024

Stillingsinfo

Frist8. april 2024

Kontaktperson

Hanna Maria Jones

Prosjektdirektør (konst.)


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

NTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.

At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.