Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

ESG Manager

Er du opptatt av å skape bærekraftige løsninger for fremtiden?

Norge Mineraler ASOslo21. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Anette Wilstrup Torgersen

Daglig leder & Eier

anette@smarte-hoder.no

Vi søker ESG Manager til å lede selskapets prosjektarbeid med miljø-, sosial- og styringsmessige forhold

Norge Mineraler utvikler Eigersundprosjektet med et mål om å utvinne fosfat, vanadium og titan i tråd med Norges ambisjon for en bærekraftig mineralnæring. Prosjektet er i en tidlig fase og Norge Mineraler har som visjon å planlegge og operere en bærekraftig gruve både med hensyn til økologiske og sosiale aspekter. ESG har en sentral rolle i selskapets visjon om å gi verdi til alle interessenter involvert i prosjektet.

For å lede prosjektets arbeid med miljøkartlegging, kontakt med og oppfølging av lokale interessenter, konsekvensutredning og miljøtillatelser, søker selskapet etter ESG Manager. ESG Manager rapporterer til Prosjektdirektør.

Som ESG Manager vil du være ansvarlig for å identifisere og vurdere vårt selskaps påvirkning på miljø og samfunn. Du vil også utvikle og implementere tiltak for å forbedre vår ESG-prestasjon.

Vi ser etter noen med en lidenskap for bærekraft og som er i stand til å jobbe selvstendig. Du bør ha gode analytiske ferdigheter og være i stand til å kommunisere på en enkel og forståelig måte.

Dine ansvarsområder vil inkludere:

 • Sørge for at Norge Mineraler opererer i samsvar med juridiske og regulatoriske krav relatert til miljø- og sosiale aspekter
 • Lede konsekvensutredninger og konsesjonsprosesser slik at de er i henhold til norske lover og forventninger fra internasjonale interessenter
 • Identifisere og håndtere ESG-risiko og muligheter og utvikle tiltak
 • Bistå prosjektdirektøren i å effektivt integrere ESG vurderinger i utviklingen av prosjektet i samarbeid med selskapets konsulenter og kontraktører
 • Utvikle og implementere styringssystemer for miljø- og sosiale forhold til bruk i det pågående prosjektutviklingsarbeidet og som plattform for framtidig drift
 • Ta ansvar for styringsprosessene knyttet til bærekraftig forhold
 • Forberede rapporter for interne og eksterne interessenter og effektivt kommunisere sentrale funn til ledelsen og styret
 • Forberede og administrere budsjetter for nødvendige aktiviteter
 • Delta i feltarbeid og kvalitetssikre konsulenters ESG-arbeid
 • Øke bevisstheten om miljø- og sosiale utfordringer i organisasjonen
 • Samarbeid med lokale interessenter, myndigheter og forretningspartnere
 • Bygge og opprettholde faglig nettverk inkludert deltakelse i Norsk
 • Bergindustri sitt arbeid for bærekraftig gruvedrift (TSM)

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå
 • God på prosjektledelse og sterke analytiske evner
 • Må kunne kommunisere godt, muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk. Dine kommunikasjonsferdigheter gjør deg i stand til å engasjere mennesker fra ulike fagområder og bakgrunner
 • Kunnskap om EU og norske lover knyttet til miljø- og sosiale aspekter
 • Erfaring med norske reguleringsplaner og konsesjonsprosesser
 • Erfaring i å utvikle styringssystemer for oppfølging av og kontroll med miljø og sosiale forhold i tråd med anerkjente standarder og gjennomføring av disse
 • Selvdrivende og krever minimalt med tilsyn
 • Gode lederegenskaper og påvirkningsevner som stimulerer og håndterer endringer
 • Gode dataferdigheter

Ønskede egenskaper:

 • Erfaring fra gruveindustrien/kunnskap om utviklingen av forventninger og bransjetrender knyttet til ansvarlig gruvedrift
 • Erfaring med gjennomføring av mulighetsstudier for gruveprosjekter
 • Kunnskap og forståelse for rammeverket, strategier og mål knyttet til klimaendringer i en norsk kontekst
 • Erfaring med personalledelse og medarbeideres faglige utvikling
 • Kjennskap til ArcGIS/QGIS
 • Førerkort klasse B

Arbeidssted: prosjektkontoret i Oslo og hovedkontoret i Egersund
Søknadsfrist: 21.08.2023. Søknader vil bli vurdert fortløpende!

Interessert? For mer informasjon ta kontakt med vår samarbeidspartner Anette Wilstrup Torgersen i Smarte Hoder på telefon 4040 6027 eller anette@smarte-hoder.no. Av hensyn til personvern/GDPR har vi ikke mulighet til å behandle søknader mottatt per e-post. For å søke på stillingen laster du opp ditt eget CV (du trenger altså ikke å registrere ditt CV manuelt, men bare laste opp ditt eget CV), søknadsbrev, vitnemål og evt. andre relevante dokumenter.

Stillingsinfo

Frist21. august 2023

Kontaktperson

Anette Wilstrup Torgersen

Daglig leder & Eier


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norge Mineraler AS

Norge Mineraler AS er et heleid datterselskap av Norge Mining Ltd, som er et privat eid norsk-britisk naturressursselskap grunnlagt november 2018. Norge Mining sin ambisjon er å bli et strategisk viktig lete- og gruveselskap, med hovedfokus på kritiske mineraler.

Selskapet har 61 undersøkelses rettigheter, som dekker mer enn 520 km2 i sør-vest Norge. Siden begynnelsen av 2020 har Norge Mineraler AS utført undersøkelsesaktiviteter fordelt på tre områder: Øygrei, Storeknuten og Skeipstad. Dette har resultert i over 76 000 m med kjerneboring.

Norge Mineraler er 100% eid av det britiske selskapet Norge Mining Ltd. Selskapets undersøkelsesarbeid bygger på tidligere studier utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og har startet med innledende mulighetsstudier. Selskapet ambisjon er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og utvinningsvirksomhet med fokus på kritiske råmaterialer. For ytterligere informasjon kan du besøke www.norgemining.com

Hensynsfull mineralutvinning er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.