Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Stillinger hos Norge Mineraler AS

Norge Mineraler AS

Norge Mineraler AS er et heleid datterselskap av Norge Mining Ltd, som er et privat eid norsk-britisk naturressursselskap grunnlagt november 2018. Norge Mining sin ambisjon er å bli et strategisk viktig lete- og gruveselskap, med hovedfokus på kritiske mineraler.

Selskapet har 61 undersøkelses rettigheter, som dekker mer enn 520 km2 i sør-vest Norge. Siden begynnelsen av 2020 har Norge Mineraler AS utført undersøkelsesaktiviteter fordelt på tre områder: Øygrei, Storeknuten og Skeipstad. Dette har resultert i over 76 000 m med kjerneboring.

Norge Mineraler er 100% eid av det britiske selskapet Norge Mining Ltd. Selskapets undersøkelsesarbeid bygger på tidligere studier utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og har startet med innledende mulighetsstudier. Selskapet ambisjon er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og utvinningsvirksomhet med fokus på kritiske råmaterialer. For ytterligere informasjon kan du besøke www.norgemining.com

Hensynsfull mineralutvinning er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.


Org.nr:974359073
LinkedIn

Det er for tiden ingen ledige stillinger.