Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Eiendomsutvikler

Ønsker du å bidra til utvikling av vår arkitektur, design og kunst og vårt kulturmiljøvern?

NTNUTrondheim4. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Nina Tanche Nilssen

Fung. fagleder

nina.nilssen@ntnu.no

Vi har ledig en fast 100 % stilling som Eiendomsutvikler ved fagområdet Strategisk eiendomsutvikling i seksjon for Bærekraftig Eiendomsutvikling.

Stillingen har oppgaver med fokus på planlegging og utvikling av NTNUs campuser med en bygningsmasse som består av både eide og leide bygg. Hos oss blir du en del av et team med fem eiendomsutviklere som sammen skal være pådrivere for nytenkning rundt utvikling av bygg og arealer i forhold til NTNUs behov for framtidsrettede og gode løsninger. Eiendomsavdelingen er også ansvarlig for at de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene ved statens eiendommer blir ivaretatt og synliggjort. Dine hovedansvarsområder vil være innen arkitektur, design og kunst, samt kulturmiljøvern.

Hvordan er det å jobbe hos oss? Du vil jobbe i et inkluderende team bestående av en imøtekommende og glad gjeng. Som Eiendomsutvikler vil du få en utfordrende jobb i et engasjert miljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi har en uformell stemning og rom for gode diskusjoner. Du vil jobbe i et kompetanserikt team som brenner for sine arbeidsområder. Vi har bred erfaring og du vil arbeide i et svært kompetent miljø med tekniske eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere, prosjektledere, arkitekter og ingeniører. I tillegg vil du samarbeide med driftsorganisasjonen med fagarbeidere med bred og lang erfaring.

Du vil rapportere til leder for faggruppen Strategisk eiendomsutvikling. Arbeidssted er Trondheim.

Les mer om NTNU Eiendomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide strategiske planer for utvikling av NTNUs arealer og eiendommer som bidrar til at NTNU når sine faglige og strategiske mål
 • prosjekt- og konseptutvikling, mulighetsstudier og utredninger
 • prosjektledelse i tidligfase (behov- og konseptutvikling)
 • bistå når NTNUs fakulteter, institutter og avdelinger har behov for endringer i areal eller funksjonalitet
 • samarbeid med andre organisasjoner, f.eks. Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) vedr. planer for utvikling av serveringsareal, knutepunkt servicetilbud og idrettstilbud
 • bistå våre innleie- og utleieansvarlige ved behov
 • bistå i prosjektgjennomføring i seksjonens egne prosjekter bistå i Campussamling-prosjektene

Særskilte oppgaver

 • faglig rådgivning innenfor arkitektur, design og kunst
 • faglig rådgivning innen kulturmiljøvern, inkludert saksbehandling og dispensasjonsbehandling
 • utvikling av NTNUs forvaltningsplan for fredede og bevaringsverdige bygg og anlegg

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå eller tilsvarende innen arkitektur og kulturmiljøvern. Lang og direkte relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for utdanningskrav.
 • solid relevant faglig erfaring fra byggeprosjekt eller eiendomsforvaltning knyttet til arkitektur og kulturmiljøvern
 • solid erfaring med prosjektering innen arkitektur og antikvariske oppgaver
 • erfaring fra tverrfaglig arbeid gjennom prosjekteringsledelse eller lignende
 • dokumentert erfaring fra prosjektarbeid eller eiendomsforvaltning med et tverrfaglig perspektiv
 • god organisasjonsforståelse
 • god økonomisk forståelse
 • god digital kompetanse
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med virksomhetsanalyser og tidligfasearbeid knyttet til prosjektutvikling
 • det vil være en fordel om du har arkitektbakgrunn
 • erfaring fra klimavennlig eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling
 • erfaring fra offentlige anskaffelser
 • god virksomhetsforståelse
 • gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • evne til strategisk og analytisk tenkning
 • du jobber selvstendig og resultatorientert
 • du er proaktiv, utviklingsorientert og opptatt av å se nye løsninger
 • arbeidskapasiteten din er høy, og du evner å håndtere flere oppgaver samtidig
 • du er åpen og inkluderende med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig stolthet og en tydelig NTNU-identitet
 • utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling i utvikling
 • muligheter for å delta på relevante konferanser, kurs og videreutdanning
  fleksibel arbeidstid
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364) og lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du regne med at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • din motivasjon for å søke
 • CV
 • attester
 • vitnemål

Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 33/24

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fung. fagleder Nina Tanche Nilssen, tlf. 918 97 215, e-post nina.nilssen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon samt aktuelle referanser.

Søknadsfrist: 04.04.2024

Stillingsinfo

Frist4. april 2024

Kontaktperson

Nina Tanche Nilssen

Fung. fagleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

NTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.

At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.