Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Driftsingeniør Bane

Ønsker du å jobbe med effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk?

SporveienOslo14. mai 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Oddvar Kilen

oddvar.kilen@sporveien.com

+47 905 99 098

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver

Utviklingen av Sporveien skyter fremover i rekordfart, noe som skaper nye og spennende utfordringer for våre ansatte. Vår ambisjon er å være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk, og dette stiller store krav til oss som organisasjon. For å lykkes med å skape mer kollektivtrafikk for pengene er vi avhengig av å følge opp løpende vedlikehold og ivareta eierinteresser i pågående og kommende prosjekter.

I Banesjef-stab T-bane, avdeling vedlikehold/forvaltning ønsker vi å ansette en driftsingeniør Bane.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av T-banens spor og omkringliggende anlegg.
 • Følge opp drift og vedlikehold av spor. Over- og underbygning.
 • Følge opp drift og vedlikeholdsrutiner .
 • Påse at drift og vedlikeholdet blir utført.
 • I perioder inneha funksjon som Kontrollingeniør i prosjekter.
 • Bidra til et effektivt støtteapparat til banesjefen og produksjon for infrastruktur

Kvalifikasjonskrav:

Utdannelse på bachelornivå, relevant fagbrev innen jernbaneteknikk eller tilsvarende. Personer med relevant erfaring og høy kompetanse gjennom kurs og sertifiseringer kan likevel komme i betraktning ved utvelgelse.

 • Erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av jernbane / veianlegg og/eller erfaring fra entreprenør innen relevante fagområder
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring med å behandle kunder, naboer og interne- og eksterne leverandører.
 • Stillingen forutsetter helsegodkjenning da den krever
 • Sikkerhetsgodkjennelse for ferdsel i og ved spor.
 • Førerkort kl. B.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og vilje og evne til å motivere og utvikle seg selv og sine kollegaer
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og prioritere riktig under press
 • Evne til selvstendig å se behov for forbedringer innenfor eget ansvarsområde
 • Høy arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidstid- og sted. Noe nattarbeid må påregnes og utplassering for kontrollingeniøroppgaver i prosjekter.

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Oddvar Kilen (telefon +47 905 99 098 eller mail oddvar.kilen@sporveien.com)

Søknader vil bli fortløpende behandlet.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.
Konsernet har 3600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2021 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Stillingsinfo

Frist14. mai 2023

Kontaktpersoner

Oddvar Kilen

oddvar.kilen@sporveien.com

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.