Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Divisjonsdirektør - Transport og samfunn

Statens vegvesenTrondheim27. mars 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Frode Hepsø Johansson

Partner

Renée Davadi

Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Direktør for divisjon Transport og samfunn har det overordnede ansvaret for å utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til en fremtidsrettet og bærekraftig transportsektor i Norge. Til rollen ligger også ansvar for å lede og motivere et stort, kompetent og mangfoldig team av fagpersoner innenfor transport, planlegging og samfunnsutvikling. Som leder av divisjonen vil du være en sentral pådriver for fremtidens grønne transportløsninger, og du vil ha en unik mulighet til å påvirke teknologi- og samfunnsutviklingen til det beste for trafikanter og næringsliv i Norge. Stillingen rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen. Som toppleder hos oss blir du en del av en framtidsrettet og kunnskapsrik etat med høye ambisjoner.

Kontorsted for stillingen er Trondheim.

Den rette kandidaten har relevant ledererfaring både på strategisk og operativt nivå fra større virksomheter, og erfaring eller god kjennskap til transport- og samfunnssektoren. Videre vil det være en fordel om du har kunnskap om nasjonal og internasjonal transportpolitikk, samt erfaring med å jobbe på tvers av ulike sektorer og interessenter. Den vi søker er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne, har sterke relasjonelle ferdigheter, og evner å kommunisere godt på alle nivå, eksternt og internt. Som leder av divisjonen er det viktig at du er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere og samarbeidspartnere, og er opptatt av brukernes behov for gode og fremtidsrettede trafikkløsninger både i by og distrikt.

Kvalifikasjonskrav

Masterutdanning eller tilsvarende innen relevante fagområder.

For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Lønn etter avtale. Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Verdt å merke seg før du søker

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene oppfordrer vi deg til å melde fra om dette.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med partner Frode Hepsø Johansson på telefon 992 21 300, eller seniorrådgiver Renée Davadi på telefon 988 94 662.

Søknad og CV sendes via www.visindi.no.

Søknadsfrist: 24.03.2023.

Stillingsinfo

Frist27. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Frode Hepsø Johansson

Partner

Renée Davadi

Seniorrådgiver


Industrier

Samferdsel og infrastruktur

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.