Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Dataarkitekt

Vil du utnytte data til å forbedre samferdsel? Bli vår nye Dataarkitekt!

Statens vegvesenOslo13. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørn Broum

Fagdirektør

+47 900 22 715

Torgeir Haukaas

Er du den vi ser etter?

Er du en dataarkitekt som ønsker utfordringen med å utnytte data til å forbedre mobilitet, trafikksikkerhet og fremkommelighet? Tar du utfordringen med å jobbe med en bred variasjon av nye datakilder, inkludert sensorer, operasjonell teknologi (OT) og geografiske data? Hvis dette høres spennende ut, kan dette være rett stilling for deg!

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). I tillegg vil data spille en vesentlig rolle for å oppnå bærekraftsmålene. Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen avdeling for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet.

Vi etablerer nå vår nye dataplattform, Saga 2.0, i samarbeid med IT-divisjonen vår. Saga 2.0 vil være tjenesten vår for innsamling, lagring, behandling, analyse, rapportering og deling av data, både internt og eksternt. Videre vil vi utvikle driftsmodellen med klare roller og ansvarsområder mellom plattform-teamet og IT og DIA sine DataOps-team. Dette gir deg muligheten til å fokusere på din kjernekompetanse som dataarkitekt i DataOps-teamet, samtidig som dataplattformteamet tar hånd om den tekniske infrastrukturen og sikrer en sømløs opplevelse. Du vil samarbeide med våre fyrtårn- og BI-team for å utforske potensialet til dataene og skape verdi for hele etaten.

DIA er under oppbygging, og det må forventes at arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Stillingen er lokalisert enten i Trondheim eller Oslo.

Arbeidsoppgaver for stillingen

 • Oversette forretningsbehov til tekniske implementasjoner og løsningsvalg for dataflyt, integrasjoner, transformasjoner, datamodeller og datadeling
 • Designe robuste og bærekraftige dataflyt-mønstre i samarbeid med dataingeniører
 • Utvikle skalerbare datamodeller som støtter etatens innsikts- og analysebehov
 • Sikre konsistens, integritet og data governance-retningslinjer for dataene
 • Støtte innsikt og analyseaktiviteter med rådgivning, planlegging og valg av løsninger
 • Identifisere og løse problemer knyttet til skalerbarhet, ytelse og foreslå kontinuerlige forbedringer
 • Optimere kostnader gjennom gode løsningsvalg over tid
 • Bidra til etterlevelse av data governance, informasjonssikkerhet og personvernkrav

Kvalifikasjonskrav 

Du har minimum bachelorgrad innen matematiske, økonomiske eller tekniske fag. Spesielt relevant og omfattende erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

For å lykkes i rollen bør du ha en arbeidserfaring som tilfredsstiller flere av følgende punkter:

 • Minimum 5 års erfaring innen dataarkitektur og data engineering
 • Inngående kunnskap om datamodellering, dataintegrasjon og transformasjonsteknikker
 • Erfaring med data lakehouse-arkitekturen og stordatateknologier
 • Erfaring med geografiske data
 • Erfaring med data governance, inkludert sikring av datakvalitet, integritet og etterlevelse av regelverk og retningslinjer
 • Erfaring med å jobbe med store datasett og håndtere kompleksiteten knyttet til datastruktur og ytelse
 • God kjennskap til bransjestandarder og beste praksis for dataarkitektur og databehandling

Vi søker flere roller til samme fagmiljø. Se gjerne om en av disse passer deg vel så bra, eller tips en bekjent, ved å gå inn på www.vegvesen.no/jobb

Vi legger vekt på at du

 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • du evner å prioritere og sette mål
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og trives som rollemodell og kulturskaper
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team og ha fokus på å veilede og gi råd

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne fagdirektør Bjørn Broum på tlf. +47 900 22 715 Torgeir Haukaas på tlf.+47 934 41 482.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 13.08.2023.

Stillingsinfo

Frist13. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Bjørn Broum

Fagdirektør

Torgeir Haukaas


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.