Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Controller

Vær med på utviklingen!

Nordre Follo kommune Ski21. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Aud Val

Virksomhetsleder Byggeprosjekter

Aud.Val@nordrefollo.kommune.no

Solveig Helmers Wettergreen

Programleder utvikling av Ski sentrum

Anne Holten

Områdeleder Samfunn, klima og miljø

Nordre Follo kommune og Ski by står foran en spennende utvikling i kjølvannet av Follobanen.

I den forbindelse har vi to ledige stillinger som controller.

Virksomhet Utviklingen av Ski by er organisert som et program med ansvar for å koordinere utviklingen av Ski by og sikre en god gjennomføring av kommunale infrastrukturtiltak. Stillingen som controller vil være knyttet opp mot ledelsen av programmet.

Virksomhet Byggeprosjekter er byggherre for kommunale byggeprosjekter. Virksomheten har ansvar for tidligfasearbeid og gjennomføring av nybygg prosjekter og rehabiliteringsprosjekter/ombygginger.

Nordre Follo kommune deltar i FutureBuilt og kommunen har høye ambisjoner innen klima og miljø.

Arbeidsmiljøet vårt er delingsbasert. Det betyr at vi støtter hverandre med den kompetansen vi har.

Vi ber deg opplyse om du søker begge stillingene, eller bare en av stillingene, og i tilfelle hvilken.

Arbeidsoppgaver

For begge stillinger

 • I tillegg til ansvar for utarbeidelse av budsjett, økonomioppfølging og rapportering på kommunens byggeprosjekter og infrastrukturtiltak i Ski by (gang- og sykkelveier, torg- og møteplasser m.v.). vil stillingene inneholde
 • ansvar for prosjektkalkyler og bistå/veilede i oppbyggingen av kalkyler
  forvaltning, drift og bruk av støttesystemer innenfor prosjektøkonomi (ISY, Framsikt, Visma)
 • ansvar for kvalitetssikring og rapportering på hovedområder og aktiviteter i porteføljen
 • bistå med anskaffelser ved behov
 • delta i ledergruppen for virksomheten/programmet og bistå med administrative oppgaver ved behov
 • gi råd og bistå for å sikre tilskudd og andre finansieringsbidrag til prosjektene

For stillingen tilknyttet byggeprosjekter

 • bistå/veilede prosjektlederne med prosjektregnskap, budsjettering, prognoser, endringsoppfølging, avviksbehandling, fakturabehandling etc.
 • bistå prosjektlederne i prosjektøkonomisystemet (ISY) og regnskapssystemet (Visma)
 • ansvar for fordeling av interne kostnader på rett ansvar og aktivitet for virksomhetens driftsbudsjett
 • ansvar for de økonomiske beregningene som danner grunnlag for tiltaksplaner for rehabiliteringer o.l.

For stillingen tilknyttet Program for utvikling av Ski

 • bistå prosjektleder og fagsjef for utbyggingsavtaler i beregning av prosjektkostnader på ulike detaljnivåer
 • ansvar for fordeling av interne kostnader i programmets portefølje
 • ansvar for økonomiske beregninger som danner grunnlag for tiltaks- og finansieringsplan for pågående revisjon av utbyggingsporteføljen

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning – fortrinnsvis innen økonomi
 • generell kompetanse innenfor økonomi, budsjettering, prognoser, avviksstyring og rapportering
 • erfaring fra prosjektstyring, tilbudsberegning, og kalkulasjon hos byggherre og/eller entreprenør
 • meget gode Excel-kunnskaper
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er motivert for å samarbeide med kommunens prosjektledere for å sikre god økonomisk styring. Du må være løsningsorientert, ha gode kommunikasjonsevner, ha interesse for tverrfaglig samarbeid og ha lyst til å jobbe i team.

Arbeidsoppgavene vil kreve at du er strukturert, grundig og har evne til å orientere deg i kompliserte prosesser. Du er analytisk og er opptatt av å levere resultater med høy kvalitet.

Vi tilbyr

Som controller får du delta i spennende bygge- og utviklingsprosjekter sammen med erfarne medarbeidere med solid kompetanse innenfor byutvikling og byggeprosjekter.

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.

Stillingsinfo

Frist21. august 2023

Kontaktpersoner

Aud Val

Virksomhetsleder Byggeprosjekter

Solveig Helmers Wettergreen

Programleder utvikling av Ski sentrum

Anne Holten

Områdeleder Samfunn, klima og miljø


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Nordre Follo kommune

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden, og med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski.