Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Cloud engineer

Bli med på skyreisen hos UD!

UtenriksdepartementetOslo16. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Anniken Jermstad

Underdirektør

anniken.jermstad@mfa.no

Siren Namtvedt

Seniorrådgiver Rekrutteringsenheten

Nøkkelord

AzurePowerShellITIL

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Vil du bli med oss på skyreisen?

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform og applikasjoner, IKT nettverk og sikkerhet samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for om lag 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.

I Enhet for IKT plattform og applikasjoner jobber det 18 kompetente medarbeidere. Vi ønsker nå å styrke teamet ytterligere og søker etter en dyktig medarbeider for å drifte og videreutvikle våre infrastrukturtjenester i Microsoft Azure.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende stilling i et dyktig fagmiljø der vi har ansvaret for sikring, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale plattform. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows-server samt om lag 3000 klienter fordelt i hele verden. I tillegg har vi i UD tatt i bruk store deler av M365 samt etablert infrastruktur-tjenester i Microsoft Azure. Vi utvider bruken fortløpende.

Det er besluttet å innføre felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet i et framtidig nytt regjeringskvartal. Det betyr at i løpet av de nærmeste årene vil IKT bli en del av den nye totalleverandøren av digitale tjenester til departementsfellesskapet, inkludert dagens utenriksstasjoner. Inntil dette er på plass, fortsetter IKT-seksjon å levere sikker og stabil drift for Utenriksdepartementet med tilhørende utenriksstasjoner samt videreutvikle våre tjenester og skyplattform. Stillingen har spennende oppgaver i overgangen mellom dagens løsninger og store utviklingsmuligheter i fremover.

Ansvars- og arbeidsområder

I denne stillingen vil du få muligheten til å se fremover og bidra til at UD er forberedt på og tar i bruk ny funksjonalitet i Microsoft Azure. Stillingen vil være sentral i videreutvikling, administrasjon og etablering nye tjenester i Microsoft Azure. Videre vil du ha ansvaret for å:

 • påse at plattformen følger gode standarder og rammeverk, bl.a. gjennom forvaltning i tråd med CAF (Cloud Adoption Framework)
 • utarbeide og forvalte løsningsdokumentasjon, rutiner, policy og «best practices»
 • bidra med å videreutvikle UDs hybride infrastruktur
 • lede faggrupper og kommunisere løsninger for ledelse i og utenfor IKT-seksjonen
 • bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjon på nye løsninger
 • gjennomføre og følge opp teknisk og funksjonell utvikling, testing og pilotering
 • kommunisere endringer, oppdateringer og nye funksjoner
 • delta og være pådriver i prosjekter og utrulling av nye løsninger
 • planlegge og utføre driftsrutiner, inkludert feilretting og 3. linje support

Reisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant IKT utdannelse på høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Dokumentert erfaring med implementering av tjenester i Microsoft Azure
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra drift og forvaltning av større Microsoft miljøer i globale driftsmiljø
 • God kunnskap om Azure AD (Microsoft Entra ID)
 • Kjennskap til rammeverket ALZ (Azure Landing Zone)
 • Kjennskap til PowerShell
 • Relevante og dokumenterbare sertifiseringer innen ITIL og Microsoft
 • Erfaringer med Azure Devops, automatisering og effektivisering av prosess og rutiner

Personlige egenskaper

 • Entusiastisk og sterk interesse for teknologi og fag
 • God evne til å sette seg inn i ny teknologi
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Metodisk og analytisk
 • Evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant, utfordrende og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø i utvikling. Hos oss får du også:

 • mulighet til videreutvikling og kompetanseutvikling
 • fleksible arbeidstidsordninger og sommertid
 • plassering i Oslo
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 657 300 - 870 900 (tilsvarende ltr. 67-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "HEMMELIG" (H). Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Underdirektør Anniken Jermstad, mobil: 47915588, anniken.jermstad@mfa.no

Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, mobil: 41560594, siren.namtvedt@mfa.no

Stillingsinfo

Frist16. oktober 2023

Kontaktpersoner

Anniken Jermstad

Underdirektør

Siren Namtvedt

Seniorrådgiver Rekrutteringsenheten


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.