Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder vegvedlikehold

Statens vegvesenLillehammer10. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Gunnar Odd Eiterjord

Leder

+47 918 77 089

Vi trenger å styrke vår kapasitet innen byggeledelse av vegvedlikehold og søker deg som vil sørge for at våre prosjekter og kontrakter gjennomføres innenfor avtalte rammer.

Som byggeleder vil dine hovedoppgaver være:

 • bistå ved utarbeidelse av mulighetsstudier og forprosjekt for tiltak
 • følge opp utarbeidelse av byggeplaner
 • anskaffe konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag for entreprisearbeider
 • ha teknisk og framdriftsmessig oppfølging av konsulent og entreprenør
 • deltakelse i tverrfaglige prosjektgrupper og inspeksjoner

Vedlikehold øst 1 er en seksjon i divisjon Drift og vedlikehold. Vi har fagansvar for vegvedlikehold (dekke, oppmerking, forsterkning/utbedring og rekkverk) i Innlandet samt vedlikehold og forvaltning av eksisterende bruer i Innlandet og Viken. Vi bistår også med drift, planlegging, prosjektering og bygging av nye bruer i hele område øst. Forvaltningsansvaret på brusiden omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer.

Seksjonen har 21 medarbeidere og av disse er 12 tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold.

Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Lillehammer, Hamar, Gjøvik eller Oslo der dine kolleger er, men kan diskuteres. Du må regne med en del reiseaktivitet og tilstedeværelse ute på anlegg deler av tiden.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år, og det er ønskelig med relevant erfaring. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Førerkort kl. B er et krav.

God evne til å formulere deg skriftlig og muntlig på norsk er en forutsetning da du vil ha mye samhandling med kolleger, entreprenører, konsulenter, kommuner og naboer.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på personlig engnethet og vil at du er:

 • ansvarsbevisst og lojal, tar initiativ og tenker helhetlig
 • bevisst din rolle og deler din kompetanse
 • opptatt av fornying og har god digital kompetanse.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Gunnar Odd Eiterjord, tlf. 91877089.

Stillingsinfo

Frist10. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Gunnar Odd Eiterjord

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.