Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder Nytt signalsystem CBTC

Vil du ta del i vårt samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene?

SporveienOslo17. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Hild Andreassen Kollien

Leder for Byggeledelse

hild.kollien@sporveien.com

Linn Kulberg Knutsen

Assisterende prosjektleder for CBTC-prosjektet

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver

Nøkkelord

CBTCTreningsstøtteBedriftslag

Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Satsingen skal sikre at Oslo møter målsetningene for kollektivtilbudet og en mer miljøvennlig by.

Sporveien og Utbyggingsenheten søker erfaren og dyktig byggeleder til Nytt signalsystem CBTC, innen fagområdene anlegg- eller elektrofag
Sporveien har flere store prosjekter som vil påvirke T-banen i lang tid fremover. Blant disse er innføringen av et komplett nytt signalsystem med CBTC-teknologi for hele T-banen, inklusive Fornebubanen. Det nye systemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Innføring av CBTC er et av de større landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge og byr på store og komplekse utfordringer i et miljø med mange fagdisipliner.
Prosjektet består av ca. 50 medarbeidere, har en investeringsramme på 5,4 mrd. kroner og skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Prosjektet er nå i design-fasen som er første del av gjennomføringsfasen. Siemens Mobility er hovedleverandør av det nye signalsystemet.

Som byggeleder i CBTC-prosjektet vil du inngå i et stort team av kompetente prosjektressurser. Byggeleder vil være et svært viktig bindeledd mellom leverandørens utførende personell og prosjektets fagressurser. Du vil være tett på der ting skjer, og bli involvert i mange deler av prosjektet.

Store deler av leverandørens arbeider vil foregå på natt, og noe nattarbeid må påregnes.

Her kan du lese mer om CBTC-prosjektet: https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922

Her kan du lese mer om våre andre utbyggingsprosjekter: Prosjekter i regi av Sporveien

Sentrale arbeidsoppgaver:

Stillingen som utlyses er fast stilling i Utbyggingsavdelingen i Infrastruktur og prosjekter, og tiltenkt rolle er byggeleder i prosjektet Nytt signalsystem CBTC.

Som byggeleder for CBTC-prosjektet

 • Hovedansvarlig for oppfølging av installasjonsarbeidet ute på anleggsplassen
 • Planlegge og koordinere brudd i togtrafikken, og følge opp Sporveiens rutiner for arbeid i og ved spor
 • Oppfølging av SHA/HMS på anleggsplassen
 • Utarbeide og følge opp kontrollplaner og sjekklister for fysiske installasjonsarbeider (teknisk utstyr, kabling, fundamenter for skilt, montering av prefabrikkerte bygg)
 • Bidra i arbeidet med kvalitetssikring og håndtering av FDV-dokumentasjon på relevante områder
 • Bidra i arbeidet med besvarelse av tekniske avklaringer og krav på relevante områder
 • Avklaringer og oppfølging av tekniske og praktiske forhold mellom prosjektet og Sporveiens linje- og driftsorganisasjon

Som byggeleder i andre Utbyggingprosjekter

 • Ansvarlig for kontraktsarbeidet som skal utføres fra forprosjekt/ detaljprosjektering til gjennomføring og overlevering.
 • Du deltar gjerne i prosjekteringsfasen med faglig støtte til løsninger, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser.
 • I gjennomføringsfasen er du kontraktsansvarlig ovenfor entreprenørene og følger opp fremdrift og økonomi, endrings- og avviksbehandling samt sikkerhet og kvalitet.
 • Du vil lede den tekniske kontroll av entreprenørenes arbeid.
 • Underveis i prosjektet er det koordinering av entreprenører, kommunale etater, grunneiere og andre interessenter.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør innenfor jernbane-, anleggs- eller elektrofag. Relevant erfaring og etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring fra praktisk oppfølging ute i felt, helst for byggherre alternativt leverandør
 • Gjerne erfaring med sporvei eller jernbane
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig (godt) og muntlig (flytende)
 • Stillingen krever at man består helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste i henhold til krav til helse i kravforskriften

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en selvstendig byggeleder som har evne til å ta beslutninger, prioritere og koordinere både internt og eksternt i komplekse prosjekter.
 • Du er metodisk og systematisk, med gode samarbeids- og koordineringsevner.
 • Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du bør også evne å tenke helhetlig og være god til å se sammenhenger.

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Sporveien AS samarbeider med Semac, som er en ekstern leverandør, om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med leder for Byggeledelse Hild Andreassen Kollien på tlf. 478 08 123 og e-post hild.kollien@sporveien.com eller assisterende prosjektleder for CBTC-prosjektet Linn Kulberg Knutsen på tlf. 97654799 og e-post linn.kulberg.knutsen@sporveien.com.

Siste søknadsfrist er 15. august 2023, men søknader vil bli vurdert og håndtert fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Stillingsinfo

Frist17. september 2023

Kontaktpersoner

Hild Andreassen Kollien

Leder for Byggeledelse

Linn Kulberg Knutsen

Assisterende prosjektleder for CBTC-prosjektet

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.