Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder Lokale støytiltak

Bli en del av teamet som reduserer støyproblemer langs E18 Vestkorridoren.

Statens vegvesen Lysaker12. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Åge Brudeseth

Prosjektleder

+47 900 65 279

E18 Vestkorridoren søker dedikert byggeleder for oppfølging av kontrakter på lokale støytiltak langs ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum.

E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Les mer om prosjektet her. Prosjekt E18 Vestkorridoren er organisatorisk plassert i Utbyggingsdivisjonen, utbyggingsområde sørøst.

I forbindelse med utbyggingen gjennomføres lokale støytiltak på mer enn 300 boenheter i en egen entreprise. Disse tiltakene kan for eksempel være utskifting av vinduer, ny ventilasjon, ombygging av fasade eller lokal støyskjerm.

Om stillingen:

I rollen som byggeleder for lokale støytiltak vil du ha ansvaret for å følge opp prosjekterings- og kontraktsarbeider på støytiltakene. Du vil arbeide i et team med to kontrollingeniører og ha støtte fra andre fagressurser på prosjektet. Vi har satt en målsetning om å fullføre kontraktsarbeidet innen 2025. Når entreprisen er ferdig, vil du få arbeidsoppgaver og ansvar innen vegbygging som for eksempel innen grunnarbeid, vann- og avløp og konstruksjoner.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Følge opp prosjektering
 • Planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av støyreduserende tiltak
 • Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen
 • Ivaretagelse av SHA, ytre miljø, klima og bærekraft
 • Lede kontrollingeniører
 • Identifisere potensielle usikkerheter og mulighet, vurdere konsekvens og foreslå relevante tiltak
 • Økonomistyring

Du rapporterer til prosjektleder på prosjektet.

Kontorsted for stillingen er Lysaker.

Kompetansekrav

 • Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder kan utdanningskravet fravikes
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God digital kompetanse

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper:

For å lykkes i rollen som byggeleder ser vi etter deg som har gode relasjonsbyggende egenskaper, med evne og vilje til å lede, samarbeide og kommunisere internt og eksternt. Du må også være initiativrik og resultatorientert. Vi ser etter deg som kan både arbeide godt i team og håndtere oppgaver selvstendig med en strukturert tilnærming.

Om du synes dette er en passende beskrivelse av deg, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt. Vi kan love deg at du finner et svært godt kollegialt miljø i Statens vegvesen, som skal ut på en meget spennende reise. En reise som trenger flere dyktige medarbeidere.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Åge Brudeseth på mobil: +47 900 65 279.

Stillingsinfo

Frist12. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Åge Brudeseth

Prosjektleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.