Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder investerings- og utbedringsprosjekter

Statens vegvesenLillehammer 5. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder

+47 416 19 694

Vil du bidra til å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må? Da har vi stillingen for deg!

Vi søker byggeleder til vår seksjon Plan og utbygging øst 1 med kontorsted fortrinnsvis Lillehammer. Andre kontorsted i Innlandet kan vurderes.

Plan og utbygging øst 1 er en av seks seksjoner i Drift og vedlikehold øst. Seksjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre utbyggingsprosjekter i Innlandet, Hallingdal og gamle Østfold. Seksjonen har 22 medarbeidere fordelt på kontorstedene Lillehammer, Hamar, Fagernes, Otta, Gjøvik, Tynset, Moss og Hafslund.

Arbeidsoppgaver

Som byggeleder vil du ha ansvaret for å gjennomføre prosjekter i det geografiske området. Dette vil innebære byggeledelse og oppfølging av entrepriser og entreprenør med ansvar for HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet.

I tett samarbeid med øvrige medarbeidere på seksjonen vil du ha ansvar for å

 • utarbeide byggeplan og legge kontraktsstrategi
 • utarbeide SHA-plan og YM-plan og følge opp dette i gjennomføringsfasen som koordinator utførelse
 • utarbeide konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og inngå kontrakt
 • koordinering og kontakt med rådgiver, grunneiere, andre faggrupper og tekniske etater
 • følge opp entreprenør i kontraktsperioden

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har

 • minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen bygg og anlegg eller prosjektledelse. Vi kan vurdere å se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.
 • erfaring fra ledelse av entrepriser. Det vil videre være en fordel hvis din erfaring omfatter flere fagområder som f.eks. bru og veg eller VA og veg, og at du har erfaring fra både total- og utførelsesentreprise
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • kjennskap til lovverk og relevante krav for bransjen

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på personlige egenskaper og vil at du har

 • god framferd, ser viktigheten av å bygge gode relasjoner og er opptatt av godt samarbeid
 • stor gjennomføringsevne og evne til å se løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig, være tydelig og ta beslutninger

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV-en, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Vegar Antonsen, tlf. +47 416 19 694.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist5. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Vegar Antonsen

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.