Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleder

Bli med på utviklingen av vegnett!

Statens vegvesenOslo10. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Lasse Berge

Leder

+47 908 67 841

Stillingen som byggeleder for driftskontrakt 9104 Oslo – Gardermoen er plassert i seksjon Drift øst 2. Våre 30 medarbeidere er i hovedsak stasjonert på kontorstedene Oslo, Drammen og Moss. Vi er en del av Drift og vedlikehold øst som består av 145 dyktige medarbeidere fordelt på stab og 6 seksjoner. Geografisk dekker vi område Oslo, Viken og Innlandet.

Kontorsted for stillingen som byggeleder er fortrinnsvis Oslo.

Som byggeleder er ditt hovedansvar å styre gjennomføringen av kontrakten på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Du skal bidra til at vedtatte mål og effekter oppnås, og sørge for at leveransene oppfyller krav til HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift.

I dette ligger ansvar for å følge opp krav i kontrakt/avtaler og sørge for at rapportering, dokumentasjon og HMS/SHA/YM er ivaretatt.

Dette krever et godt samarbeid med bla. prosjektleder og kontrollingeniør i tillegg til en god samhandling med driftsentreprenør. Det blir også behov for jevnlig kontakt med andre offentlig etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, eller eventuelt 2-årig teknisk fagskole med relevante fagkombinasjon innenfor samferdsel. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Førerkort klasse B er et krav.

Du må være god til å formulere deg skriftlig og muntlig på norsk og ha solid digital kompetanse.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

  • arbeider strukturert, selvstendig og er resultatorientert
  • viser stort engasjement, tar initiativ og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag
  • kan lede andre, har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Lasse Berge, tlf. +47 908 67 841.

Stillingsinfo

Frist10. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Lasse Berge

Leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.