Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Bruingeniør

Bygg landemerker: Karrieremulighet som Bruprosjektingeniør hos Statens vegvesen

Statens vegvesenFlere lokasjoner8. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Tangvald

Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner

+47 975 36 391

Statens vegvesen skal bygge ny bru for E18/E39 i Kristiansand sentrum, og trenger en erfaren bruingeniør i rollen som fagansvarlig bru.

Statens vegvesen er blant Norges største byggherrer. Vi har ansvar for noen av de største og mest komplekse samferdselsprosjektene i Norge. Vår oppgave er å sørge for at vi utvikler samfunnet vårt gjennom å skape trygge, effektive og bærekraftige transportløsninger som får folk og varer frem. Da trenger vi flinke folk.

Stillingen som bruingeniør hører hjemme i Divisjon Utbygging i Statens vegvesen.

Stillingen ligger under seksjonen komplekse konstruksjoner. Hovedoppgaven vil være å følge opp prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i rollen som fagansvarlig bru. I tillegg vil du være med å planlegge og prosjektere andre bruprosjekt.

Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i sentrum av Kristiansand over en strekning på om lag 1,4 km, bygging av nye kryss mot bysentrum, ferjeterminal og rv. 9 Setesdalsveien. I tillegg inngår bygging av ny havnegate med adkomst til containerhavn, nye jernbanespor til ferjeterminalen, prioriterte løsninger for kollektivtrafikken og gjennomgående sykkelekspressvei Totalt skal det bygges 15 konstruksjoner. Prosjektet bidrar til utvikling av sikre og effektive knutepunkter for overgang mellom ulike transportmidler og legger til rette for byutvikling. Prosjektet ferdigstilles i 2029.

I vår seksjon er du aldri alene – vi har et stort og solid fagmiljø med stor variasjon i kompetanse, som jobber sammen om de største bruprosjektene i Statens vegvesen sin portefølje. Vi spiller hverandre faglig gode, legger vekt på at vi skal trives på jobben sammen, og ikke minst at det skal være plass til mer i livet enn jobb.

Arbeidsoppgaver

 • fagansvarlig bru / teknisk oppfølging av bruprosjekter i byggefase
 • planlegging og prosjektering, både i tidligfase og detaljprosjektering
 • analyse og dimensjonering av betong- og stålbruer
 • brufaglig rådgivning til store utbyggingsprosjekter over hele landet
 • oppfølging av konsulenter

Vi jobber med prosjekter over hele landet og aktuelle arbeidssteder er Stavanger, Bergen, Hamar eller Trondheim. For den rette kandidaten kan andre lokasjoner være mulig.

Det må påberegnes jevnlig reisevirksomhet til prosjektet under byggefase.

Kompetansekrav

 • relevant høyere utdanning (minimum mastergrad) fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innenfor konstruksjonsteknikk
 • minimum 10 års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med bruprosjektering analyse og dimensjonering, med god kjennskap til relevante standarder
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.

Det er en fordel om du har

 • erfaring med analyseprogramvare, (fortrinnsvis SOFiSTiK eller RM Bridge)
 • erfaring fra byggeplass
 • erfaring med TEKLA, Naviswork, Solibri

Dersom hele eller deler av utdanningen er utført i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversetting av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på om du er

 • en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • en som trives med å jobbe med flere prosjekt eller ulike oppgaver samtidig
 • får ting gjort – i tide med riktig kvalitet
 • setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • er god til å kommunisere og bygge gode relasjoner til kollegaer over hele landet

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med:

Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner, Bjørn Tangvald mobil +47 975 36 391

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Stillingsinfo

Frist8. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjørn Tangvald

Seksjonsleder for Komplekse konstruksjoner


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.