Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Bruingeniør

Utvikle innovative bruløysingar med oss!

Leirvik ASStord eller Oslo7. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Geir Mosaker

Utviklingsleiar - Infrastruktur

+47 400 41 685

Arne Ottesen

Leiar - Infrastruktur

Stine Eide Halleraker

Senior HR-rådgivar

Leirvik AS utviklar løysingar for bruk av aluminium i berande brukonstruksjonar. I juni 2023 signerte me kontrakt med Statens Vegvesen om prosjektering og bygging av Hangarbrua, ei 55m lang nettverksbogebru i aluminium. Me har gjennom fleire studiar og forprosjekt vist at aluminium er eit godt eigna materiale i alt frå korte gang- og sykkelbruer til lange køyrebruer. Leirvik AS investerer dessutan i moderne utstyr og teknologi for automatisk og effektiv bygging av brukonstruksjonane våre.

Me ynskjer no å styrkja fagmiljøet vårt med ein bruingeniør som kan bidra til satsinga vår innan denne marknaden.

Arbeidsstad Stord/ Oslo, eller etter nærmare avtale

Arbeidsoppgåver

 • Bruanalysar av pågåande og kommande prosjekt.
 • Dokumentasjon og oppfølging mot kundar og myndigheiter.
 • Utvikling av nye løysingar for bruk av aluminium i brukonstruksjonar.
 • Samarbeid med fabrikasjonsavdelinga vår om automatiserte byggemetodar.

Ynskja kvalifikasjonar

 • Sivilingeniør/ingeniør innan relevant teknisk utdanning.
 • Erfaring med bruprosjektering / konstruksjonsanalysar etter N400 og Eurokodar, gjerne innan stål og/eller betong.
 • Kunnskap i programvare som Sofistik, RM Bridge, FEM Design etc.
 • Erfaring med aluminium som konstruksjonsmateriale.
 • Kjennskap til BIM- og 3D-modelleringsverktøy.

Personlege eigenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg.
 • Løysningsorientert.
 • Kunna jobba strukturert og sjølvstendig.
 • God forståing for praktisk byggeverksemd.
 • Nytenkande og kreativ.
 • Omgjengeleg og lagbyggjar.

Me tilbyr

 • Eit trygt og godt arbeidsmiljø i «Leirvik-familien».
 • Ein spanande arbeidskvardag i lag med dyktige kollegaer.
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling.
 • Konkurransedyktige vilkår og tilbod om kjøp av ansattaksjar.
 • Gode pensjons- og velferdsordningar.

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024

Kontaktpersoner

Geir Mosaker

Utviklingsleiar - Infrastruktur

Arne Ottesen

Leiar - Infrastruktur

Stine Eide Halleraker

Senior HR-rådgivar


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Leirvik AS

Leirvik AS er ei moderne verksemd med over 300 topp kvalifiserte medarbeidarar. Etter meir enn 50 år med bygging og vedlikehald av offshore bustadhotell, satsar me no i tillegg på nye område som akvakultur, infrastruktur og havvind.

Me har i dag eit breitt ingeniørmiljø som utviklar teknologi og løysingar som vert nytta for å byggja og vedlikehalda bustadhotell, både på eige verft på Stord og offshore.

Det har vore eit krav til omstilling i heile vegen – og me har klart det takka vera ei kontinuerleg nyskapings- og entreprenørånd gjennom generasjonar.

Og det aller viktigaste; me har gode folk på alle plan!