Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

BIM-rådgiver

Ønsker du å arbeide som BIM-rådgiver for prosjektet ved E18/E39 Gartnerløkka i Kristiansand?

Statens vegvesen Kristiansand 5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Jan Helge Egeland

Prosjektleder

+47 992 59 333

Er du den vi ser etter?

Stillingen som BIM-rådgiver innebærer fagansvaret for BIM/3D modeller i prosjektet og koordinering av BIM-leveranser fra rådgivere og entreprenører i våre plan- og utbyggingskontrakter. Som BIM-rådgiver vil du bli en del av et allerede meget kompetent faglig nettverk blant andre BIM-rådgivere i Statens vegvesen.

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen omfatter bygging av ny E18/E39 i sentrum av Kristiansand over en strekning på om lag 1,4 km, bygging av nye kryss mot bysentrum, ferjeterminal og rv. 9 Setesdalsveien. I tillegg inngår bygging av ny havnegate, nye jernbanespor til Ferjeterminalen og gjennomgående sykkelekspressvei. Prosjektet ferdigstilles i 2029. Les mer om vårt spennende prosjekt på denne siden.

I Gartnerløkka-prosjektet inngår også bygging av ny rv. 41 Kjevikveien. Dette består av opprustning av eksisterende E18-kryss Timenes, ny riksveg på strekningen Timenes - Lauvåsen og bygging av ny gang- og sykkelveg langs riksvegen fra Timenes til Hamresanden. Prosjektet ferdigstilles i 2025, og du kan lese mer om prosjektet her. I tillegg vil Gartnerløkka-prosjektet få ansvaret for både planlegging og bygging av andre samferdselsprosjekter i Kristiansandsregionen.

Vi søker BIM-rådgiver til å ta utfordringen!

Dette vil du jobbe med!

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å

 • Koordinere grensesnittet mot leverandørene innenfor fagområdet BIM/3D-modeller
 • Bidra i arbeidet med å stille krav til innhold i leverandørenes BIM-leveranser
 • Dokumentasjon og kvalitetskontroll av geometri, mengder og egenskapsdata på BIM-leveranser
 • Kontrollere at mottatte modeller (grunnlagsmodeller, fagmodeller, tverrfagligmodeller) er iht til håndbok V770/R110 og ellers som avtalt i
 • kontrakter med leverandører
 • Opplæring og støtte for prosjektpersonell i bruk av BIM/3D-modellering og digital samhandling
 • Etablere/implementere gode dokumentstyringsrutiner og sømløse grensesnitt mellom systemer

Kontorsted vil være på prosjektkontor i Kristiansand sentrum.

Kompetansekrav

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå (min. 3 år) innenfor ett eller flere av fagene bygg/anlegg/veg/geomatikk/IT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Manglende formell utdannelse kan kompenseres ved inngående relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Nyutdannede kan også bli vurdert.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er en fordel om du har:

Erfaring fra modellbasert prosjektgjennomføring. Vi vektlegger at du har interesse for ny teknologi, og evne til å sette deg raskt inn i bruk av ny programvare. Det er en fordel om du har erfaring med verktøy som eksempelvis Trimble Connect Navisworks, SimpleBIM, NovaPoint, Civil3D, Solibri eller tilsvarende. Det vil også ellers være en fordel om du har erfaring fra prosjektarbeid i utbyggingsprosjekter.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er strukturert og systematisk.
 • Jobber selvstendig. Du har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Har sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er god på å samarbeide med ulike fagmiljøer og er en positiv lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med prosjektleder Jan Helge Egeland på tlf. +47 992 59 333

Stillingsinfo

Frist5. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jan Helge Egeland

Prosjektleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.