Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

BIM-rådgiver 

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenKristiansand28. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Jan Helge Egeland

Prosjektleder

janege@vegvesen.no

Statens vegvesen, divisjon Utbygging, har ledig stilling som BIM-rådgiver i Utbyggingsområde sørøst. Stillingen er for tiden tilknyttet prosjekt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand.

Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i sentrum av Kristiansand over en strekning på om lag 1,4 km, bygging av nye kryss mot bysentrum, ferjeterminal og rv. 9 Setesdalsveien. I tillegg inngår bygging av ny havnegate med adkomst til containerhavn, nye jernbanespor til ferjeterminalen, prioriterte løsninger for kollektivtrafikken og gjennomgående sykkelekspressvei. Prosjektet bidrar til utvikling av sikre og effektive knutepunkter for overgang mellom ulike transportmidler og legger til rette for byutvikling. Prosjektet ferdigstilles i 2029.

I Gartnerløkka-prosjektet inngår også bygging av ny rv. 41 Kjevikveien. Dette består av opprustning av eksisterende E18-kryss Timenes, opprustning av riksvegen på strekningen Timenes – Lauvåsen og bygging av ny gang- og sykkelveg langs riksvegen fra Timenes til Hamresanden. Prosjektet bidrar til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for trafikantene. Prosjektet ferdigstilles i 2025.

Stillingen som BIM-rådgiver innebærer fagansvaret for BIM/3D modeller i prosjektet og koordinering av BIM-leveranser fra rådgivere og entreprenører i våre utbyggingskontrakter.

Kontorsted vil være på prosjektkontor i Kristiansand sentrum.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere grensesnittet mot leverandørene innenfor fagområdet BIM/3D-modeller
 • Bidra i arbeidet med å stille krav til innhold i leverandørenes BIM-leveranser
 • Opplæring og støtte for prosjektpersonell i bruk av BIM/3D-modellering og digital samhandling
 • Inngå i prosjektteamet og aktivt bistå i anskaffelser og gjennomføringsfase i utbyggingsprosjekter
 • Etablere/implementere gode dokumentstyringsrutiner og sømløse grensesnitt mellom systemer, drift av systemer
 • Oppfølging: Dokumentasjon og kvalitetskontroll av geometri, mengder og egenskapsdata på BIM-leveranser.
 • -Kontrollere at mottatte modeller (grunnlagsmodeller, fagmodeller, tverrfagligmodeller) er iht til håndbok V770 og ellers som avtalt i kontrakter med leverandører

Det er ønskelig at du evner å jobbe selvstendig og med en systematisk tilnærming til oppgavene, og er sterk på samarbeid og relasjonsbygging. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kompetansekrav

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå (min. 3 år) innenfor ett eller flere av fagene bygg/anlegg/veg/geomatikk/IT
 • Erfaring med prosjektarbeid i utbyggingsprosjekt
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Manglende formell utdannelse kan kompenseres ved inngående relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er en fordel om du har:

 • Kjennskap til VDC som arbeidsmetodikk
 • Erfaring fra modellbasert prosjektgjennomføring og bruk av BIM i infrastrukturprosjekter
 • Kjennskap til åpne BIM standarder som IFC og GML
 • Erfaring med relevant programvare, eksempelvis Trimble Connect Navisworks, SimpleBIM, NovaPoint, Civil3D, Solibri eller tilsvarende
 • Erfaring med behandling og analyser av punktskydata fra droner

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med prosjektleder Jan Helge Egeland på tlf. 99259333 eller mail: janege@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist28. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jan Helge Egeland

Prosjektleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.