Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Avdelingsleder Strømforsyning

Har du jernbaneteknisk kompetanse og stor interesse for vedlikehold og forvaltning?

SporveienOslo27. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Ole Jonny Stavheim

Vedlikehold- og forvaltningssjef

+47 915 79 284

Bli med å utvikle infrastruktur for trikken

Vedlikehold og forvaltning hos Infrastruktur trikk, søker nå en dyktig Avdelingsingeniør Strømforsyning. I denne rollen vil du være en viktig ressurs hos Vedlikehold og forvaltning, og i våre ambisiøse prosjekter. Med en rekke spennende prosjekter som venter – bygging av nye likeretterstasjoner, fornyelse av kontaktledningsanlegg mm samt flere store og små vedlikeholdsoppgaver – vil din ekspertise være avgjørende for vår suksess.

I denne sentrale stillingen vil du ha ansvaret for ditt fagfelt innen vedlikehold og forvaltning av trikkens infrastruktur hos Banesjef Trikk. Vi er kjent for sitt åpne arbeidsmiljø, hvor ideer raskt kan bli til virkelighet, støttet av et sterkt og engasjerende fagmiljø. Vi tilbyr et dynamisk arbeidssted "der det skjer", perfekt for deg som trives i en aktiv og utfordrende hverdag.

Du vil bli en del av et team hvor alle deler en lidenskap for å vedlikeholde og fornye trikkens infrastruktur. Ditt bidrag vil sikre effektiv styring og kontroll med strømforsyningsanlegg, og spille en viktig rolle i både små og store prosjektinitiativer, samt daglig drift og vedlikehold.

Stillingen er en unik mulighet til å påvirke og bidra til at Trikken fortsetter å være et naturlig førstevalg for reisende i Oslo-området, ved å forvalte, vedlikeholde og oppgradere essensiell infrastruktur innenfor fagområdet strømforsyning.

Denne stillingen er plassert i enheten Banesjef trikk, hvor vi er ca. 90 ansatte. Arbeidssted er på Holtet, men noe reising mellom Sporveiens lokasjoner må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i ledergruppa for vedlikehold og forvaltning
 • Personalansvar for tre driftsingeniører
 • Fagspesialist innen strømforsyningsanlegg, bistå organisasjonen i tekniske vurderinger, valg av optimale løsninger innen drift og vedlikehold i
 • Ansvarlig for overvåkning av tilstand og oppgraderingsbehov for trikkens infrastruktur innen strømforsyningsanlegg, inkludert utvikling og oppdatering av vedlikeholdsprogrammet for fagområdet.
 • Overordnet ansvarlig for prosedyrer og rutiner for strømforsyningsanleggene
 • Samarbeide med Utbyggingsavdelingen i infrastrukturprosjekter, herunder kontroll av prosjektunderlag, teknisk rådgivning
 • Ansvarlig for virksomhetsplaner, kontrakter og rammeavtaler innenfor fagområdet.
 • Ansvarlig for at granskninger relatert til hendelser innenfor fagområdet
 • Behandling av fraviksøknader relatert til trikkens infrastruktur innenfor fagområdet
 • Sørge for at fagområdets FDV-dokumentasjon til infrastruktur er oppdatert

Ønsket utdannelse:

 • Høyere utdanning innen jernbane, anlegg, maskin eller tilsvarende ingeniørdisipliner, gjerne supplert med et fagbrev. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Ønske om gjennomført Nordisk Elektroingeniørutbilding (NEIU) eller vilje til å gjennomføre denne.

Vi ønsker at du har:

 • Cirka 5-10 års erfaring fra prosjektering, bygging og/eller vedlikehold av strømforsyningsanlegg (likerettere, kontaktledningsanlegg, sporvekselvarme mv.)
 • God kunnskap om strømforsyningsanlegg.
 • God tverrfaglig forståelse innen jernbanetekniske systemer.
 • Erfaring med prosjektadministrasjon og/eller prosjektledelse.
 • Kjennskap til RAMS-standarden og relevant lovgivning for jernbane.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er selvgående og initiativrik.
 • Du bør være strukturert og nøyaktig.
 • Trives med høyt tempo og håndtere mange oppgaver samtidig.
 • Du er resultatrettet, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Du evner å kommunisere godt med ulike nivåer av organisasjonen.
 • Du fatter egne beslutninger og jobber selvstendig, men også som en del av et team.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen så ber vi deg ta kontakt med Vedlikehold- og forvaltningssjef Ole Jonny Stavheim; tlf.: 915 79 284

Arbeidssted: Kongsveien 93- 95, Oslo

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2022 både ferdigstilte og bidro enheten i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Stillingsinfo

Frist27. mai 2024

Kontaktperson

Ole Jonny Stavheim

Vedlikehold- og forvaltningssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.