Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsingeniør Bane

Har du jernbaneteknisk kompetanse og stor interesse for vedlikehold og forvaltning?

SporveienOslo10. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Øystein Misje Larsen

Vedlikeholdssjef

oystein.misje.larsen@sporveien.com

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

Bli en del av fremtidens T-baneutvikling hos Infrastruktur T-bane?

Vedlikehold og forvaltning hos Infrastruktur T-bane, søker nå en dyktig Avdelingsingeniør Bane. I denne rollen vil du være en viktig ressurs hos Vedlikehold og forvaltning, og i våre ambisiøse prosjekter. Med en rekke spennende prosjekter som venter – fra implementeringen av det nye Signalanlegget CBTC, integrering av Fornebubanen, ombygget Majorstuen stasjon, ny Diakonhjemmet stasjon, samt flere store baneoppgraderinger – vil din ekspertise være avgjørende for vår suksess.

I denne sentrale stillingen vil du ha ansvaret for ditt fagfelt innen vedlikehold og forvaltning av T-banens infrastruktur. Infrastruktur T-bane er kjent for sitt åpne arbeidsmiljø, hvor ideer raskt kan bli til virkelighet, støttet av et sterkt og engasjerende fagmiljø. Vi tilbyr et dynamisk arbeidssted "der det skjer", perfekt for deg som trives i en aktiv og utfordrende hverdag.

Du vil bli en del av et team hos avdelingens 28 medarbeidere, hvor alle deler en lidenskap for å vedlikeholde og fornye T-banens infrastruktur. Ditt bidrag vil sikre effektiv styring og kontroll med både over- og underbygning, og spille en viktig rolle i både små og store prosjektinitiativer, samt daglig drift og vedlikehold.

Stillingen er en unik mulighet til å påvirke og bidra til at T-banen fortsetter å være et naturlig førstevalg for reisende i Oslo-området, ved å forvalte, vedlikeholde og oppgradere essensiell infrastruktur innenfor fagområdet bane.

Denne stillingen er plassert i enheten Banesjef t-bane, hvor vi er 193 ansatte. Arbeidssted er primært på Etterstad, men noe reising mellom Sporveiens lokasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Være fagspesialist innen over- og underbygning, bistå organisasjonen i tekniske vurderinger, valg av optimale løsninger innen drift og vedlikehold.
 • Ansvarlig for overvåkning av tilstand og oppgraderingsbehov for t-banens infrastruktur innen over- og underbygning, inkludert utvikling og oppdatering av vedlikeholdsprogrammet for fagområdet.
 • Bistå og samarbeide tett med ulike infrastrukturprosjekter, herunder kontroll av prosjektunderlag, teknisk rådgivning, samt representere fagområdet i ulike brukergrupper.
 • Bistå Teknisk avdeling IE med saksbehandling, støyklager, byggesaksbehandling for prosjekter langsmed T-banen, og utarbeidelse av endringsforslag til teknisk regelverk.
 • Ansvarlig for alle kontrakter og rammeavtaler innenfor fagområdet.
 • Være prosjektleder for små- og mellomstore vedlikeholdsprosjekter.
 • Samhandle og yte støtte til de andre vedlikeholds- og produksjonsavdelingene for effektiv og optimal vedlikeholdsstyring.
 • Ansvarlig for virksomhetsplanen til avdelingen
 • Ansvarlig for at (DAG-saker) relatert til hendelser innenfor fagområdet blir gjennomført.
 • Personalansvar for driftsingeniørene på avdelingen
 • Behandling av fraviksøknader relatert til t-banens infrastruktur innenfor fagområdet i avdelingen.
 • Sørge for at fagområdets FDV-dokumentasjon til t-banens infrastruktur er oppdatert og av høy kvalitet.
 • Ivareta t-banens interesser i forhold til K-Grav fellesløsningen.
 • Annet etter avtale med leder.

Ønsket utdannelse:

 • Høyere utdanning innen jernbane, anlegg, maskin eller tilsvarende ingeniørdisipliner, gjerne supplert med et fagbrev. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Ønske om gjennomført Nordisk Baneingeniørutbilding (NBIU) eller vilje til å gjennomføre denne.

Vi ønsker at du har:

 • Cirka 5-10 års erfaring fra prosjektering, bygging og/eller vedlikehold av over- og underbygning bane- eller veganlegg.
 • God kunnskap om spor og baneteknikk.
 • God tverrfaglig forståelse innen jernbanetekniske systemer.
 • Erfaring med prosjektadministrasjon og/eller prosjektledelse.
 • Kjennskap til RAMS-standarden og relevant lovgivning for jernbane.
 • Ledererfaring er ønskelig, men ikke et krav.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er selvgående og initiativrik.
 • Du bør være strukturert og nøyaktig.
 • Trives med høyt tempo og håndtere mange oppgaver samtidig.
 • Du er resultatrettet, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Du evner å kommunisere godt med ulike nivåer av organisasjonen.
 • Du fatter egne beslutninger og jobber selvstendig, men også som en del av et team.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen så ber vi deg ta kontakt med Vedlikeholdssjef Øystein Misje Larsen; tlf.: 911 63 929

Stillingsinfo

Frist10. mars 2024

Kontaktpersoner

Øystein Misje Larsen

Vedlikeholdssjef

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering


Stillingstyper

Fast ansettelse,Privat

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.